Aan het laden...
Sinds 2002 altijd voordelige energie voor jou.

Naast onze voordelige tarieven voor energie, hebben we nog enkele algemene tarieven en bijkomende kosten. Alle bedragen zijn inclusief btw.

Incassokosten
Kosten betaalwijze
Opzegvergoeding
Incassoproces.

Natuurlijk staat er niet meteen een deurwaarder bij u op de stoep als u een keer vergeet te betalen. Maar door op tijd te betalen, voorkomt u wel dat wij u een herinnering, aanmaning en/of een laatste betaalmogelijkheid toesturen.

Let op: het niet betalen van uw facturen kan betekenen dat uw overeenkomst met energiedirect.nl stopt en dat u afgesloten wordt van elektriciteit en/of gas. Alle hieraan verbonden kosten worden dan door de netbeheerder aan u doorberekend.

Stap Betalingstermijn Extra kosten
1. U ontvangt een factuur (termijnfactuur/jaarrekening/eindrekening) 14 dagen
2. U ontvangt een herinnering 14 dagen
3. U ontvangt een aanmaning 7 dagen De kosten voor stap 3 en 4 zijn maximaal €40 per factuur (conform Wet Incasso Kosten)
4. U ontvangt de laatste betaalmogelijkheid 5 dagen
5. We ontbinden het contract* Mogelijke afsluitkosten
6. U ontvangt de eindrekening (exclusief alle openstaande facturen) 14 dagen
7. We dragen onze vordering over aan een externe incassopartij Mogelijk extra incassokosten en/of gerechtelijke kosten
* Tenzij u aan kunt tonen dat er een ernstig gezondheidsrisico is, of dat u bent aangemeld voor schuldhulpverlening. Neem hiervoor telefonisch contact op met onze klantenservice
U kunt niet betalen.

Heeft u hulp nodig bij het betalen van uw facturen of is er sprake van problematische schulden, dan adviseren we u contact op te nemen met een schuldhulpverlenende instantie. Uw gemeente kan u hiermee helpen.

Wilt u dat wij u aanmelden bij de gemeente, vul dan het SHV antwoordformulier in. E-mail het formulier naar aanvraag.schuldhulp@energiedirect.nl of stuur het per post naar het adres dat op het formulier staat vermeld. U kunt op het formulier maar één optie aankruisen. Bij meerdere aangekruiste opties kunnen we het formulier niet in behandeling nemen.

Op de volgende websites staat meer informatie over hulp bij financiële problemen:

Wil u uw schulden zelf oplossen, kijk dan op de volgende websites:

Betalen via automatische incasso.

Bij energiedirect.nl betaalt u standaard via automatische incasso. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In overleg is het mogelijk om handmatig te betalen. U betaalt dan € 3,- per factuur aan service- en administratiekosten.

Wilt u overstappen naar automatische incasso? Dat regelt u eenvoudig zelf in Mijn energiedirect.nl.

U zegt een particulier contract op.

Als u een particulier contract voortijdig opzegt, brengen we een opzegvergoeding in rekening. Deze vergoeding is vastgesteld per product dat u afneemt: stroom of gas. De hoogte van de opzegvergoeding hangt af van de resterende looptijd van het contract.

Resterende looptijd Opzegvergoeding
Minder dan 1,5 jaar € 50,-
Tussen 1,5 jaar en 2 jaar € 75,-
Tussen 2 en 2,5 jaar € 100,-
Meer dan 2,5 jaar € 125,-
U zegt een zakelijk contract op.

Als u een zakelijk contract voortijdig opzegt, brengen we standaard € 100,- (exclusief BTW) opzegvergoeding in rekening, per afgenomen product (stroom of gas). De resterende looptijd van het contract speelt hierbij geen rol.