Aan het laden...
Sinds 2002 altijd voordelige energie voor jou.

Vanaf 1 augustus 2013 hebben er in de energiemarkt een aantal wijzigingen plaats gevonden. Vanaf die datum geldt het nieuwe marktmodel. Voor onze klanten hebben de wijzigingen weinig tot geen invloed. Je leest hieronder wat het Nieuw Marktmodel precies inhoudt.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De verantwoordelijkheid voor de meterstanden ligt voortaan bij de leverancier
  • Zowel de leverings- als de netwerkkosten komen op de nota van de leverancier
  • Er komt een nieuw centraal register waarin einddata van contracten worden opgeslagen
  • De energieleveranciers verzorgen de aansluit- en transportovereenkomst van de netbeheerders

Verantwoordelijkheid meterstanden bij energiedirect.nl.

We vragen al langer je meterstanden op, net zoals de netbeheerder. Vanaf 1 augustus zal de netbeheerder alleen nog de fysieke, driejaarlijkse, controle doen. Voor je meterstanden verandert er dus weinig.

Zowel leverings- als netwerkkosten op de nota van energiedirect.nl.

We vonden het al langer transparant en gemakkelijk om die kosten namens je netbeheerder te incasseren. Er verandert wat dat betreft niets aan je nota. Wel zullen de kosten voor de netbeheerder vanaf 1 augustus anders op de nota komen, als een post “Netwerkkosten”. Het kan dus zo zijn dat je vanaf 1 augustus drie posten op je nota ziet met betrekking tot de netwerkkosten.

Nieuw register waarin einddata van contracten worden opgeslagen.

Voorheen was er ook al een register voor de einddatum van contracten, deze wordt nu verplicht voor alle leveranciers. Hierdoor worden onnodige opzegvergoedingen voorkomen. Wij werkten al met het register en blijven dat dus doen.

Verzorgen van transport- en aansluitovereenkomst met de netbeheerders.

Als je in de toekomst een nieuw energiecontract afsluit krijg je voor je kleinverbruikaansluiting(en) tegelijk met de nieuwe leveringsovereenkomst een aansluit- en transportovereenkomst met de regionale netbeheerder(s) aangeboden. Je hoeft dus geen aparte overeenkomst meer af te sluiten met de netbeheerder.

Het Nieuw Marktmodel is beschreven in het wetsvoorstel "Verbetering werking elektriciteits- en gaswet". In februari 2011 is deze door de Eerste Kamer aangenomen. Voor alle consumenten en kleinzakelijke klanten met zogenoemde kleinverbruikersaansluiting(en) geldt dat de leverancier het eerste aanspreekpunt wordt. Voor puur technische zaken over de meters in je huis en storingen blijft de netbeheerder verantwoordelijk.