We vinden privacy belangrijk, daarom gaan we altijd zorgvuldig met je gegevens om. Je kunt erop vertrouwen dat je privacy bij ons in goede handen is. In de uitgebreide privacy verklaring hieronder leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe wij die gegevens krijgen en waar we ze voor gebruiken. Zo doen we dat.

Dit privacy beleid sluit aan op de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wet zorgt ervoor dat je zeggenschap hebt over je persoonsgegevens en hoe deze door ons worden gebruikt en verwerkt.

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen op basis van nieuwe ontwikkelingen. We raden je aan om het privacy beleid regelmatig te raadplegen zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Natuurlijk gaan we voorzichtig om met de gegevens die we van je verzamelen.

Door je Cookie instellingen te wijzigen kunt je zelf aangeven wat we van je mogen volgen, door voor het standaard- of minimaal cookie-pakket te kiezen.

Mocht je na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Privacy- en cookie verklaring Energiedirect B.V.

1. Verwerkingsverantwoordelijke.

Energiedirect B.V. maakt deel uit van de innogy Retail Nederland groep. Klik hier voor de ondernemingen die deel uit maken van deze groep.

Via de diensten en/of producten van deze ondernemingen (hierna: "Wij " of “Ons”) worden privacygevoelige gegevens (hierna: "Persoonsgegevens" of "Gegevens") verwerkt. Onder de verwerking verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens. Zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

Essent N.V., gevestigd aan het Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch is voor de gegevensverwerkingen binnen de innogy Retail Nederland Groep de verwerkingsverantwoordelijke.

Per verbonden onderneming kunnen er aanvullende en/of afwijkende bepalingen in de privacy- verklaringen staan. Dit heeft te maken met de specifieke dienstverlening en/of producten van deze onderneming zoals onze Service Partners. Als je klant bent bij een van de verbonden ondernemingen, adviseren we je om hun privacyverklaring te lezen.

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je bijvoorbeeld gebruik maakt van onze diensten via onze websites of apps.

Een overzicht van onze websites:

 • essent.nl
 • energiedirect.nl
 • www.innogynederland.nl
 • www.careersatinnogy.nl
 • www.powerhouse.net
 • www.cvtotaal.nl
 • www.ewacht.nl
 • geas.nl
 • www.isoprofs.nl
 • www.isoprofs.be
 • energiewacht.com
 • www.nederlandisoleert.nl
 • www.voltalimburg.nl
 • www.voltasolar.nl
 • www.improvers.nl
 • nederlandschildert.nl
 • www.klimaatroute.nl
 • www.dakcheck.nl
 • www.bespaarbazaar.nl
 • www.energiewonen.nl
 • www.zon7.nl
 • www.ezzy.nl
 • isofitters.be
 • werkenbijessentsales.nl
 • www.ew-installatieservice.nl
 • www.zonnepanelenmkb.nl
 • www.cvtotaal.be
 • www.elektratotaal.nl
 • www.luchttotaal.nl
 • www.kemkens.nl *
 • www.kemkensgroep.nl*

* Deze sites betreffen websites van servicepartner Kemkens B.V. (Kemkens is een minderheidsdeelneming van Essent en geldt als eigen verwerkingsverantwoordelijke en heeft o.a. een eigen privacyverklaring, zie https://www.kemkens.nl/privacy)

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt op 23 juli 2019.

2. Wanneer leggen wij je gegevens vast?

Als je telefonisch, via onze website(s) of andere verkoopkanalen contact hebt met ons. Dit kan zijn voor een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst.

3. Soorten persoonsgegevens.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken voor de doelen die we in deze privacyverklaring noemen:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
 • Contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd en tariefsoort
 • Geboortedatum en geslacht
 • Gezinssamenstelling en woningkenmerken
 • Verkeers- en locatiegegevens
 • E-mobility gegevens waaronder gegevens met betrekking tot de transactie op de laadpaal
 • Verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van je aansluiting(en) en andere gegevens van je netbeheerder
 • Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer(s) en eventueel creditcardgegevens
 • Inkomensgegevens
 • Gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps. Bijvoorbeeld het apparaat-type, browsertype, datum en tijd van de interactie, IP-adres, cookie ID, pagina’s die bezocht worden
 • Zoekwoorden die op onze website(s) of app(s) zijn gebruikt
 • Aangekochte gegevens of profielen, zoals welvaartsprofielen, socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën
 • Overige gegevens, waaronder gegevens die je met ons heeft gedeeld. Bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of tools op onze website(s) of app(s)
 • Gegevens van overige producten en/of diensten (zoals cv-ketels, zonnepanelen, isolatie en thermostaten)

Vaak gebruiken we maar een aantal van bovengenoemde gegevens. Welke dat zijn, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook punt 5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken).

We kunnen bovenstaande persoonsgegevens ook combineren om persoonlijke profielen op te bouwen, zodat we je gerichte content kunnen tonen op onze website(s) of app(s). En gepersonaliseerde e-mail kunnen toesturen of gepersonaliseerde online advertenties kunnen tonen buiten onze eigen website(s) (zie ook punt 12. Profilering).

4. Zo komen we aan je gegevens.

We vragen je gegevens op het moment dat je een contract met ons wilt aangaan. Soms bepaal je zelf of je gegevens aan ons wilt doorgeven of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kunt invullen op een van onze websites of apps. Voor sommige (aanvullende) producten/diensten is het verplicht bepaalde gegevens door te geven voordat je gebruik kunt maken van deze diensten. Zo wordt je naam, adres en woonplaats gebruikt als je klant wilt worden.

Bij het invullen van persoonsgegevens geven we waar mogelijk aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke je niet per se hoeft te delen met ons. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch ontvangen, zoals je surfgedrag. Deze gegevens ontvangen we via cookies en soortgelijke technieken. Zie ook punt 11 en 12 Cookies en Profilering.

Daarnaast kopen wij ook datasets aan bij derde partijen. Voorbeelden van deze aangekochte data zijn socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën. Bij deze partijen datasets worden aangekocht:  EDM, Cendris, Tetraeder, PostNL, Sizo.

5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken.

De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. We kunnen, met je toestemming (voor zover dat vereist is) persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door ons
 • Uitvoering van de met jouw gesloten overeenkomst. Zo is de verwerking van persoonsgegevens nodig voor de facturatie, inning en onderlinge communicatie
 • In het kader van de uitvoering van overeenkomst(en) en ten behoeve van marketingdoeleinden kunnen wij je persoonsgegevens delen met bedrijven binnen onze groep
 • Om een profiel aan te maken, zodat we je beter van dienst kunnen zijn en producten en diensten kunnen ontwikkelen die afgestemd zijn op je interesses en voorkeuren. Zodat we je gerichte content en advertenties kunnen tonen
 • Voor de uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck en accountantscontrole
 • Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energierekening voor derden worden geïnd
 • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek. We geven je persoonsgegevens door aan derden (zoals markt- en opiniepeilinginstituten) om marktonderzoek te doen. Zo kunnen we je vragen naar je interesses en of je tevreden bent over de kwaliteit van onze producten, diensten en communicatie
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving
 • Om je te informeren over (nieuwe) producten en diensten door ons. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via: social media zoals Facebook, videokanalen zoals YouTube en/of zoekmachines zoals Google. Hierbij houden we rekening met je voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten. En het gebruik van apps, mobiele websites of slimme meter en voorkeuren voor communicatiekanaal waarvoor je toestemming hebt gegeven. Je kunt je hiervoor afmelden door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden.
 • Als je contact met ons hebt om je verzoek of vraag te behandelen. Dit kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken gemonitord kunnen worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via een contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan jouw aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als je inlogt op je account of je aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media
 • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media
 • Om onze website(s), app(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren
 • Voor het samenstellen van statistieken om onze website(s), app(s) en de effectiviteit van advertenties te optimaliseren

We gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven. Mochten er andere doeleinden zijn voor het gebruik van je persoonsgegevens, zullen we je eerst om toestemming vragen.

6. Grondslagen voor de verwerking van je gegevens.

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken, omdat dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is. Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken, omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben. Zoals bij marketing het geval is. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming. Zo vragen wij je toestemming voordat we cookies plaatsen of bij het uitlezen van de slimme meter.

7. E-mail.

Je e-mailadres kunnen we gebruiken:

 • voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten (productmail)
 • voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en acties van energiedirect.nl en/of (service)partners van energiedirect.nl (actiemail)

Je kunt je voor al deze e-mails afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of in de Mijn-omgeving. Je e-mailadres kan ook gebruikt worden om je te informeren over onze producten en/of diensten via campagnes op social media, zoals Facebook, videokanalen zoals YouTube en/of zoekmachines zoals Google. Je kunt je hiervoor afmelden door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden.

8. Social media.

Wij gaan graag, via het web en (eigen) social media kanalen in dialoog met klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van de website over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media gesteld worden, te beantwoorden. Wij volgen actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-)gegevens vastleggen. Deze verwerken we uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content die andere gebruikers van social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

9. Apps.

Wij bieden een deel van onze dienstverlening aan via apps. Via apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt ook onder deze privacyverklaring. Voor een goede werking van sommige apps willen wij toegang tot gegevens over je smartphone of tablet, zoals welk besturingssysteem wordt gebruikt. Bij installatie van de app vragen wij je toestemming voor toegang tot gegevens die voor de werking van de app noodzakelijk zijn. Wij slaan niets op van jouw contacten, apps van andere aanbieders of telefoonnummers. Ook bewaren we geen informatie die irrelevant is voor de werking van de app. Tot slot: de melding met betrekking tot de applicaties is voor het onderdeel “Meer van […] apps”: als je toestemming geeft, stellen wij alleen onze apps voor die je nog niet hebt.

Hierbij een overzicht van onze energiedirect.nl apps:

Overige apps (VerbruiksManager app, E-thermostaat, Essent Thuis app en Essent Zakelijk app).

10. Delen van persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens kunnen binnen innogy Retail Nederland groep worden uitgewisseld en gecombineerd. (Zie ook punten 1. Verwerkingsverantwoordelijke, 5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken en 12. Profilering).

Voor de verwerking van je persoonsgegevens maken we gebruik van derde partijen die je gegevens krijgen. Wij verplichten deze derde partijen als verwerker onder meer volgens onze instructies en (beveiliging)standaarden met je gegevens om te gaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de EU. Als dit het geval is, zorgen wij ervoor dat we met deze partijen aanvullende afspraken hebben gemaakt, zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd.

11. Cookies.

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten op websites en apps gebruik van cookies (en andere vergelijkbare technieken zoals javascript, hierna: “cookies”). Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van je browser staat. Als je een van onze websites bezoekt, slaan we op je computer informatie op in de vorm van een “cookie”. Zo herkennen we je automatisch bij je volgende bezoek. Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan je systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor je gemak.

Bekijk de cookies die we gebruiken in detail.

Voordat we niet-noodzakelijke cookies plaatsen, informeren we je hierover en vragen we om je toestemming. Pas nadat je toestemming hebt gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. Omdat het plaatsen en uitlezen van cookies gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de overige bepalingen uit deze privacy- en cookieverklaring hier ook op van toepassing (Zie ook met name punten 4. Zo komen wij aan je gegevens, 12. Profilering, 13. Bewaren, 14. Beveiliging en 16. Je rechten).

Je bepaalt zelf welke cookies op je apparaat worden opgeslagen en je kunt ook cookies verwijderen die al zijn opgeslagen. De toestemming voor het plaatsen van cookies wordt ook opgeslagen in een cookie. Verwijder je cookies uit je browser dan kan je keuze niet worden herkend en informeren we je opnieuw over het gebruik van cookies en vragen we om toestemming.

Informatie over hoe je cookies kunt uitzetten of kunt wissen per browser:

12. Profilering.

Wij kunnen gebruik maken van profilering. Profilering betekent het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel je in te delen in bepaalde (interesse)categorieën.

Voor de opbouw van de profielen kan het profilerings-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen die genoemd staan onder punt 3. Soorten persoonsgegevens. Bekijk punten 4. Zo komen wij aan je gegevens en 11. Cookies voor meer informatie over hoe we de gegevens verkrijgen.

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop analyses uitgevoerd met als resultaat dat we automatisch bepaalde (interesse-)categorieën aan je profiel toevoegen.

Zo zorgt profilering ervoor dat zowel de content van onze websites, apps en e-mails en onze aanbiedingen en advertenties beter bij je interesses aansluiten.

Profilering kan impact hebben op je privacy. Bijvoorbeeld als we op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan je hebben gekoppeld. Je kunt je hiervoor afmelden door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden. We sluiten je dan in het vervolg uit van profilering.

13. Bewaren.

Wij gebruiken je persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

14. Beveiliging.

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens krijgt of deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor zorgen dat de persoonsgegevens verloren gaan. Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we ze onder meer om volgens onze instructies en onze (beveiligings)standaarden met je persoonsgegevens om te gaan.

15. Meldplicht datalekken.

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Aangezien wij je persoonsgegevens verwerken, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met mogelijke datalekken. We maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen (degenen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft).

16. Je rechten.

Je hebt het recht ons te verzoeken om je gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat je gebruik wilt maken van je recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van je gegevens. Ook kun je verzet aan tekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Als je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken. Voor het uitoefenen van je recht van verzet klik je hier.

De overige rechten oefen je uit door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden. We reageren binnen vier weken op je verzoek.

Bij vragen of klachten heb je het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

We zorgen ervoor dat je deze rechten zoveel mogelijk in eigen hand hebt. Zo kun je op de profielpagina op een van onze websites of apps je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. En we geven je in onze e-mails de mogelijkheid aan te geven (‘verzet aan te tekenen’) dat je geen berichten meer wilt ontvangen.

17. Vindt er gegevensoverdracht plaats buiten de EU/EER?

Wij laten enkele diensten en prestaties uitvoeren door zorgvuldig gekozen en afgevaardigde dienstverleners die een zetel buiten de EU hebben (bv. IT-dienstverleners). In dat geval vindt een overdracht naar een derde land plaats. Hiervoor worden de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbeschermingsregelingen als basis gebruikt om een passend gegevensbeschermingsniveau contractueel vast te leggen met de aanbieder. Hieronder vallen onder meer standaardcontracten van de EU.

18. Gedragscode slimme meter.

Om onze diensten goed uit te voeren, gebruiken we meetgegevens uit kleinverbruik meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (slimme meters). Leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven hebben in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, vastleggen, uitwisselen en bewaren van gegevens uit slimme meters.

19. Andere websites.

Op onze website(s) tref je een aantal links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de Privacyverklaring van de site die je bezoekt.

20. Wijzigingen.

Wij kunnen deze Privacy- en cookie verklaring eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om deze verklaring regelmatig te bekijken. Zo blijf je van eventuele wijzigingen op de hoogte.

Deze privacy- en cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 23 mei 2018 en in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt.

21. Vragen.

Heb je na het lezen van deze privacy- en cookie verklaring nog vragen over de bescherming van je persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming.

`