Bij energiedirect.nl vind je online antwoord op je vraag. Heb je liever telefonisch contact? Bel ons op 073-850-18-20. We zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur.

Hier vind je de algemene voorwaarden voor levering van stroom en gas aan kleinverbruikers (versie 2017) van energiedirect.nl. Daarnaast vind je hier de overige voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door Energie-Nederland in samenspraak met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis en van kracht per 1 april 2017. Voor een praktische uitleg lees je de Toelichting algemene voorwaarden en wat je van energiedirect.nl mag verwachten staat in de Kwaliteitscriteria. Ook vind je hier de algemene voorwaarden die zijn opgesteld vanuit het NVI met betrekking tot ons servicenummer.

Productvoorwaarden.

Neem je stroom en/of gas af van energiedirect.nl met een vaste of variabele looptijd? Of ben je overgestapt naar ons Modelcontract? Hieronder vind je de geldende productvoorwaarden per product.

Gedragscode energieleveranciers.

Energiedirect.nl hanteert de Energie Nederland Gedragscode Consument en Energieleverancier en Leveranciers Slimme meters. Energie Nederland heeft in overleg met de energieleveranciers en de toezichthouder, de ACM die gedragscodes opgesteld. Hierin staan gedragsregels voor contacten tussen de energieleverancier en de consument en het omgaan met de gegevens verkregen uit de door op afstand uitleesbare van slimme meters.

De gedragsregels gaan over:

  • Werving.
  • Onderhouden van klantcontacten.
  • Aangaan leveringsovereenkomsten.
  • Voortzetten leveringsovereenkomsten.
  • Beëindigen leveringsovereenkomsten.
  • Op afstand uitleesbare meetinrichtingen.
  • Vastleggen, uitwisselen en bewaren van gegevens.
  • Gedragscode consument en leverancier.
  • Goede service en een betrouwbare dienstverlening staan voorop bij Energiedirect.nl. Om dit te garanderen heeft Energiedirect.nl in samenwerking met Energie Nederland en andere energiebedrijven een gedragscode opgesteld, die u hieronder kunt downloaden. Hierin staat beschreven waaraan Energiedirect.nl moet voldoen bij werving, het onderhouden van klantcontacten, het aangaan en voortzetten van leveringsovereenkomsten en het beëindigen van leveringsovereenkomsten.

De ACM.

De ACM, Autoriteit Consument en Markt, is een onafhankelijke toezichthouder en houdt toezicht op de Nederlandse energiemarkt.. De ACM is er voor u als consument en zorgt ervoor dat bedrijven, waaronder Energiedirect.nl, duidelijk zijn over hun aanbod van producten en diensten. Ook zorgt de ACM ervoor dat consumenten weten wat hun rechten zijn. Bij de ACM kunt u gratis informatie en advies krijgen. Dit kunt u doen via het consumentenloket van de ACM, de ConsuWijzer. Hier kunt u ook terecht met al uw vragen en problemen. ConsuWijzer geeft u dan advies om het op te lossen en vertelt waar u recht op hebt.

www.acm.nl
www.consuwijzer.nl

 

Geschillenregeling voor consumenten.

Consumenten kunnen het geschil met hun leverancier of netbeheerder voorleggen aan de Geschillencommissie Energie. Deze commissie is een onderdeel van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken en behandelt geschillen over de aansluiting en transport en over de levering van gas, warmte en elektriciteit. Uitspraken van de commissie zijn bindend. De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie bedragen doorgaans tussen de 25 en 152,50 euro. Je betaalt op voorhand(binnen 14 dagen). Geeft de commissie een consument gelijk, dan krijgt hij zijn geld voor de behandeling van de klacht terug.

Geschillencommissie Energie
Postbus 90600 
2509 LP Den Haag 
Telefoon 070 - 310 53 10 
www.geschillencommissie.nl

 

Gedragscode leveranciers slimme meters.

Om haar diensten goed uit te kunnen voeren, maakt Energiedirect.nl gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (Slimme Meters). In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.