Algemene voorwaarden.
Zo zit dat.

Op deze pagina vind je de Algemene voorwaarden en de Productvoorwaarden voor de levering van de elektriciteit en gas van Energiedirect. De voorwaarden zijn opgesteld door Energie Nederland (federatie van Energiebedrijven in Nederland), Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Daarnaast vind je hier ook andere overeenkomsten en voorwaarden, zoals de Kwaliteitscriteria en gedragscodes. 

Snel naar: 

Onze kwaliteitscriteria

Wij hebben onze producten, diensten en service afgestemd op jouw wensen. Hiervoor hebben we een aantal kwaliteitscriteria opgesteld. Dit is wat je van ons kunt verwachten: 

Kwaliteitscriteria

Productvoorwaarden.

Heb je stroom en/of gas van Energiedirect met een vaste of variabele looptijd? Of ben je overgestapt naar ons Modelcontract? Hieronder vind je de geldende productvoorwaarden per product.

Productvoorwaarden Vast (per 1 juli 2024)

Productvoorwaarden Variabel (per 1 juli 2024)

 

Oudere productvoorwaarden
Deze productvoorwaarden gelden niet voor nieuwe contracten die na 1 juli 2024 zijn afgesloten.

Productvoorwaarden Vast (per 1 juni 2024)

Productvoorwaarden Variabel (per 1 juni 2024)

 

Oudere productvoorwaarden
Deze productvoorwaarden gelden niet voor nieuwe contracten die na 1 juni 2024 zijn afgesloten.

Productvoorwaarden Vast (per 1 juni 2023)

Productvoorwaarden Variabel (per 1 juni 2023)

 

Oudere productvoorwaarden
Deze productvoorwaarden gelden niet voor nieuwe contracten die na 1 juni 2023 zijn afgesloten.

Productvoorwaarden Vast (per 1 juli 2021)

Productvoorwaarden Variabel (per 1 oktober 2020)

 

Modelcontract

Productvoorwaarden Modelcontract

Gedragscode energieleveranciers.

Energiedirect hanteert de Energie Nederland Gedragscode Consument en Energieleverancier en Leveranciers Slimme meters. Energie Nederland heeft in overleg met de energieleveranciers en de toezichthouder, de ACM deze gedragscodes opgesteld. Hierin staan gedragsregels voor contacten tussen de energieleverancier en de consument en het omgaan met de gegevens verkregen uit de door op afstand uitleesbare van slimme meters.

De gedragsregels gaan over:

  • Werving.
  • Onderhouden van klantcontacten.
  • Aangaan leveringsovereenkomsten.
  • Voortzetten leveringsovereenkomsten.
  • Beëindigen leveringsovereenkomsten.
  • Op afstand uitleesbare meetinrichtingen.
  • Vastleggen, uitwisselen en bewaren van gegevens.
  • Gedragscode consument en leverancier.

Goede service en een betrouwbare dienstverlening staan voorop bij Energiedirect. Om dit te garanderen hebben we in samenwerking met Energie Nederland en andere energiebedrijven een gedragscode opgesteld die je hieronder kunt downloaden. Hierin lees je waaraan wij moeten voldoen bij werving, het onderhouden van klantcontacten, het aangaan en voortzetten van leveringsovereenkomsten en het beëindigen van leveringsovereenkomsten.

Lees de Gedragscode Consument en Energieleverancier

De ACM

De ACM, Autoriteit Consument en Markt, is een onafhankelijke toezichthouder en houdt toezicht op de Nederlandse energiemarkt. De ACM is er voor jou als consument en zorgt ervoor dat bedrijven, waaronder Energiedirect, duidelijk zijn over hun aanbod van producten en diensten. Ook zorgt de ACM ervoor dat consumenten weten wat hun rechten zijn. Bij de ACM kun je gratis informatie en advies krijgen. Dit kun je doen via het consumentenloket van de ACM, de ConsuWijzer. Hier kun je ook terecht met al je vragen en problemen. ConsuWijzer geeft je dan advies om het op te lossen en vertelt waar je recht op hebt.

www.acm.nl

www.consuwijzer.nl

 

Geschillenregeling voor consumenten

Heb je als consument een geschil met de energieleverancier of netbeheerder? Dan kun je dit voorleggen aan de Geschillencommissie Energie. Deze commissie is een onderdeel van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken en behandelt geschillen over de aansluiting en transport en over de levering van gas, warmte en elektriciteit. Uitspraken van de commissie zijn bindend. De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie zijn doorgaans tussen de 25 en 152,50 euro. Je betaalt dit vooraf (binnen 14 dagen). Geeft de commissie jou gelijk, dan krijg je het geld voor de behandeling van de klacht terug.

 

Geschillencommissie Energie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon 070 - 310 53 10
www.geschillencommissie.nl

Gedragscode leveranciers slimme meters.

Als aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en de meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die we ontvangen uit slimme meters die op afstand uitleesbaar zijn. 

Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012

Verantwoording Gedragscode Slimme Meters