Hier vind je de algemene voorwaarden voor levering van stroom en gas aan kleinverbruikers (versie 2017) van energiedirect.nl. Daarnaast vind je hier de overige voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door Energie-Nederland in samenspraak met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis en van kracht per 1 april 2017. Voor een praktische uitleg lees je de Toelichting algemene voorwaarden en wat je van energiedirect.nl mag verwachten staat in de Kwaliteitscriteria. Ook vind je hier de algemene voorwaarden die zijn opgesteld vanuit het NVI met betrekking tot ons servicenummer.

Productvoorwaarden.

Neem je stroom en/of gas af van energiedirect.nl met een vaste of variabele looptijd? Of ben je overgestapt naar ons Modelcontract? Hieronder vind je de geldende productvoorwaarden per product.

Gedragscode energieleveranciers.

Energiedirect.nl hanteert de EnergieNed Gedragscode Consument en Energieleverancier en Leveranciers Slimme meters. EnergieNed heeft in overleg met de toezichthouder, de ACM, die gedragscodes opgesteld. Hierin staan gedragsregels voor contacten tussen de energieleverancier en de consument en het omgaan met de gegevens verkregen uit de door op afstand uitleesbare van slimme meters.

De gedragsregels gaan over:

  • Werving.
  • Onderhouden van klantcontacten.
  • Aangaan leveringsovereenkomsten.
  • Voortzetten leveringsovereenkomsten.
  • Beëindigen leveringsovereenkomsten.
  • Op afstand uitleesbare meetinrichtingen.
  • Vastleggen, uitwisselen en bewaren van gegevens.
  • Gedragscode consument en leverancier.
  • Goede service en een betrouwbare dienstverlening staan voorop bij Energiedirect.nl. Om dit te garanderen heeft Energiedirect.nl in samenwerking met EnergieNed en andere energiebedrijven een gedragscode opgesteld, die u hieronder kunt downloaden. Hierin staat beschreven waaraan Energiedirect.nl moet voldoen bij werving, het onderhouden van klantcontacten, het aangaan en voortzetten van leveringsovereenkomsten en het beëindigen van leveringsovereenkomsten.

Gedragscode leveranciers slimme meters.

Om haar diensten goed uit te kunnen voeren, maakt Energiedirect.nl gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (Slimme Meters). In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.