Aan het laden...
Sinds 2002 altijd voordelige energie voor jou.

Hier vind je de Algemene Voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) van energiedirect.nl. Daarnaast vind je hier de overige voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Energie-Nederland in samenspraak met de Consumentenbond en van kracht per 1 augustus 2013. Voor een praktische uitleg lees je de Toelichting algemene voorwaarden en wat je van energiedirect.nl mag verwachten staat in de Kwaliteitscriteria. Ook vind je hier de algemene voorwaarden die zijn opgesteld vanuit het NVI met betrekking tot ons servicenummer.

Algemene voorwaarden
Toelichting algemene voorwaarden
Kwaliteitscriteria
Algemene voorwaarden (geldig tot 22 maart 2017)
Toelichting algemene voorwaarden (geldig tot 22 maart 2017)
Algemene voorwaarden (geldig tot 31 juli 2013)
Algemene voorwaarden NVI


Gedragscode energieleveranciers.

Energiedirect.nl hanteert de EnergieNed Gedragscode Consument en Energieleverancier en Leveranciers Slimme meters. EnergieNed heeft in overleg met de toezichthouder, de ACM, die gedragscodes opgesteld. Hierin staan gedragsregels voor contacten tussen de energieleverancier en de consument en het omgaan met de gegevens verkregen uit de door op afstand uitleesbare van slimme meters.

De gedragsregels gaan over:

  • Werving
  • Onderhouden van klantcontacten
  • Aangaan leveringsovereenkomsten
  • Voortzetten leveringsovereenkomsten
  • Beëindigen leveringsovereenkomsten
  • Op afstand uitleesbare meetinrichtingen
  • Vastleggen, uitwisselen en bewaren van gegevens

Gedragscode consument en leverancier.

Goede service en een betrouwbare dienstverlening staan voorop bij Energiedirect.nl. Om dit te garanderen heeft Energiedirect.nl in samenwerking met EnergieNed en andere energiebedrijven een gedragscode opgesteld, die u hieronder kunt downloaden. Hierin staat beschreven waaraan Energiedirect.nl moet voldoen bij werving, het onderhouden van klantcontacten, het aangaan en voortzetten van leveringsovereenkomsten en het beëindigen van leveringsovereenkomsten.

Lees de Gedragscode Consument en Energieleverancier

Gedragscode leveranciers slimme meters 2012

Om haar diensten goed uit te kunnen voeren, maakt Energiedirect.nl gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (Slimme Meters). In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012
Verantwoording Gedragscode Slimme Meters 2015

Als je geen PDF kunt lezen klik hier