Bij energiedirect.nl vind je online antwoord op je vraag. Heb je liever telefonisch contact? Bel ons op 073-850-18-20. We zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur.

Met de toegang tot en het gebruik van deze site, stem je als gebruiker in met de volgende voorwaarden en beperkingen.

  1. Deze site verstrekt informatie aan je als gebruiker. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die we publiceren onvolledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wijst de directie van energiedirect.nl uitdrukkelijk af.
  2. De informatie op deze website vullen we aan wanneer dat nodig is. Eventuele wijzigingen kunnen we te allen tijde met onmiddellijke ingang aanbrengen. Zonder enige kennisgeving.
  3. Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Energiedirect.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die andere sites of informatiebronnen vermelden.

Energiedirect.nl biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wijst de directie van energiedirect.nl uitdrukkelijk af.