Privacy- en cookieverklaring.

Zo zit dat.

We vinden privacy belangrijk, daarom gaan we altijd zorgvuldig met je gegevens om. Je kunt erop vertrouwen dat je privacy bij ons in goede handen is. In de uitgebreide privacyverklaring hieronder leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe wij die gegevens krijgen en waar we ze voor gebruiken.

Dit privacybeleid sluit aan op de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wet zorgt ervoor dat je zeggenschap hebt over je persoonsgegevens en hoe deze door ons worden gebruikt en verwerkt.

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen op basis van nieuwe ontwikkelingen. We raden je aan om het privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Als wij significante wijzingen doorvoeren, zullen wij je hierover informeren. Natuurlijk gaan we voorzichtig om met de gegevens die we van je verzamelen.

Door je cookie-instellingen te wijzigen, kun je zelf aangeven wat we van je mogen volgen, door voor het standaard of minimaal cookie-pakket te kiezen.

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Privacy- en cookieverklaring Energiedirect B.V.

1. Verwerkingsverantwoordelijke.

Energiedirect B.V. maakt deel uit van de E.ON groep. Bekijk de ondernemingen die deel uitmaken van deze groep.

Via de diensten en/of producten van deze ondernemingen (hierna: "Wij " of “Ons”) worden privacygevoelige gegevens (hierna: "Persoonsgegevens" of "Gegevens") verwerkt. Onder de verwerking verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens. Zoals bijvoorbeeld het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

Essent N.V., gevestigd aan het Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch is voor de gegevensverwerkingen binnen de E.ON groep de verwerkingsverantwoordelijke.

Per verbonden onderneming kunnen er aanvullende en/of afwijkende bepalingen in de privacyverklaringen staan. Dit heeft te maken met de specifieke dienstverlening en/of producten van deze onderneming zoals onze servicepartners. Als je klant bent bij een van de verbonden ondernemingen, adviseren we je om hun privacyverklaring te lezen.

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je bijvoorbeeld gebruik maakt van onze diensten via onze websites of apps.

Bekijk het overzicht van onze websites. Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt op 29 juni 2021.

2. Wanneer leggen wij je gegevens vast?

Als je telefonisch, via onze website(s) of andere verkoop- of communicatiekanalen contact hebt met ons. Dit kan zijn voor een aanvraag en/of bij vragen over het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst.

3. Soorten persoonsgegevens.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken voor de doelen die we in deze privacyverklaring noemen:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
 • Contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd en tariefsoort
 • Geboortedatum en geslacht
 • Gezinssamenstelling en woningkenmerken en energiebesparende maatregelen
 • Verkeers- en locatiegegevens
 • E-mobility-gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de transactie op de laadpaal
 • Verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van je aansluiting(en) en andere gegevens van je netbeheerder
 • Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer(s) en eventueel creditcardgegevens
 • Inkomensgegevens en budgetwensen
 • Gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps. Bijvoorbeeld het apparaat-type, browsertype, datum en tijd van de interactie, IP-adres, cookie ID en pagina’s die bezocht worden
 • Zoekwoorden die op onze website(s) of app(s) zijn gebruikt
 • Aangekochte of zelf verzamelde gegevens of profielen, zoals welvaartsprofielen, socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën
 • Overige gegevens, waaronder gegevens die je met ons hebt gedeeld. Bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of tools op onze website(s) of app(s), of door het uploaden van bestanden zoals foto’s, screenshots, video’s, audio of andere bestanden via een app, chatfunctie of live gesprek.
 • Gegevens van overige producten en/of diensten (zoals cv-ketels, zonnepanelen, isolatie en thermostaten)

Vaak gebruiken we maar een aantal van bovengenoemde gegevens. Welke dat zijn, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook punt 5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken).

We kunnen bovenstaande persoonsgegevens ook combineren om persoonlijke profielen op te bouwen, zodat we je gerichte content kunnen tonen op onze website(s) of app(s). En gepersonaliseerde e-mails kunnen sturen of gepersonaliseerde online advertenties kunnen tonen buiten onze eigen website(s), op zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google of socialmediakanalen zoals Facebook, Instagram of YouTube (zie ook punt 7. E-mail  & Online Marketing en 12. Profilering).

4. Zo komen we aan je gegevens.

We vragen je gegevens op het moment dat je een contract met ons wilt aangaan. Soms bepaal je zelf of je gegevens aan ons wilt doorgeven of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kunt invullen op een van onze websites of apps, of bestanden die je kunt uploaden. Ook bij het gebruik van live gesprekken met audio of video bepaal je zelf of je dit wilt. Voor sommige (aanvullende) producten of diensten is het verplicht bepaalde gegevens door te geven voordat je gebruik kunt maken van deze diensten. Zo wordt je naam, adres en woonplaats gebruikt als je klant wilt worden.

Bij het invullen van persoonsgegevens geven we waar mogelijk aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke je niet per se hoeft te delen met ons. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch ontvangen, zoals je surfgedrag. Deze gegevens ontvangen we via cookies en soortgelijke technieken. Zie ook punt 7. E-mail & Online Marketing, 11. Cookies en 12. Profilering.

Daarnaast kopen wij ook datasets aan bij derde partijen. Voorbeelden van deze aangekochte data zijn socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën. Bij de volgende partijen worden datasets aangekocht: PostNL, Tetraeder, EDM, Companyinfo, Spotzi en Kadaster.

5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken.

De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. We kunnen met je toestemming (voor zover dat wettelijk vereist is) persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Het uitbrengen en accepteren van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door ons.
 • Uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst. Zo is de verwerking van persoonsgegevens nodig voor de onderlinge communicatie, facturatie en inning.
 • In het kader van de uitvoering van overeenkomst(en) en ten behoeve van marketingdoeleinden kunnen wij je persoonsgegevens delen met bedrijven binnen onze groep.
 • Om een profiel aan te maken, zodat we je beter van dienst kunnen zijn en producten en diensten kunnen ontwikkelen die afgestemd zijn op je interesses en voorkeuren. Hierdoor kunnen we je gerichte content en advertenties tonen.
 • Voor de uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck en accountantscontrole.
 • Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energierekening door derden worden geïnd.
 • Voor de ontwikkeling van producten en diensten, en marktonderzoek. We geven je persoonsgegevens door aan derden (zoals markt- en opiniepeilingsinstituten) om marktonderzoek te doen. Zo kunnen we je vragen naar je interesses en of je tevreden bent over de kwaliteit van onze producten, diensten en communicatie.
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Om je middels marketing te informeren over (nieuwe) producten en diensten door ons. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook en Instagram, videokanalen zoals YouTube en/of zoekmachines zoals Google. Hierbij houden we rekening met jouw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten of wensen die je bij ons hebt aangegeven.
 • En het gebruik van apps, mobiele websites of slimme meter en voorkeuren voor communicatiekanaal waarvoor je toestemming hebt gegeven. Je kunt je hiervoor afmelden door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden.
 • Als je contact met ons hebt om je verzoek of vraag te behandelen. Dit kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken gemonitord kunnen worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via een contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan jou aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als je inlogt op je account of je aanmeldt voor nieuwsbrieven, of via social media.
 • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media.
 • Om onze website(s), app(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, optimaliseren en af te stemmen op je profiel.

Energiedirect bewaart de persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden en voor het samenstellen van statistieken om onze website(s), app(s) en de effectiviteit van advertenties te optimaliseren.

We gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven. Mochten er andere doeleinden zijn voor het gebruik van je persoonsgegevens, zullen we je eerst om toestemming vragen.

6. Grondslagen voor de verwerking van je gegevens.

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken, omdat dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is. Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken, omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben, zoals bij marketing of bij forecasting voor de inkoop van energie het geval is. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming. Zo vragen wij je toestemming voordat we cookies plaatsen of bij het uitlezen van de slimme meter.

7. E-mail & Online Marketing.

We kunnen je mailen op het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor:

 • nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten (productmail)
 • het ontvangen van interessante aanbiedingen en acties van energiedirect.nl en/of (service)partners van energiedirect.nl (actiemail)

Je kunt je voor al deze e-mails afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht, in de Mijn-omgeving of zoals beschreven in deze paragraaf ‘jouw rechten’ in deze privacyverklaring.

Wij bereiken je naast via e-mail ook via online media, bijvoorbeeld via social media zoals Facebook, Instagram of videokanalen zoals Youtube, bannering en/of zoekmachines zoals Google. Wij verzamelen hiervoor de volgende persoonsgegevens indien deze door jou aan ons bekendgemaakt zijn: e-mailadres, voornaam, achternaam, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortejaar en geslacht. Dit doen wij om:

 • Je beter van dienst te kunnen zijn en content en advertenties online te tonen die zijn afgestemd op jouw interesses en voorkeuren.
 • Je te informeren over (nieuwe) producten en diensten van ons. Hierbij houden we rekening met jouw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten.

Daarnaast verzamelen wij nog klantgedragdata om je te voorzien van communicatieboodschappen die nog nauwkeuriger aansluiten bij je interesses, indien je hiervoor aan ons toestemming verleent, hetzij via cookietoestemming, hetzij via voorafgaande toestemming tijdens het aangaan van een overeenkomst bij ons. Door een profiel van jouw interesses op te bouwen op basis van informatie die we offline en online over je verzamelen, kunnen wij je benaderen via e-mail en online media met berichten die echt op jou zijn afgestemd. Je kan je hiervoor afmelden door je toestemming in te trekken, beschreven in de paragraaf 16. ‘je rechten’ in deze privacyverklaring en via het intrekken van je cookietoestemming via de cookie-instellingen.

8. Social listening op social media door Energiedirect.

Met social listening bedoelen we dat we graag, via het web en (eigen) socialmediakanalen de dialoog aangaan met klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van de websites over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media gesteld worden, te beantwoorden. Wij volgen actief het internet en socialmediakanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons)gegevens vastleggen. Deze verwerken we uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content die andere gebruikers van socialmediakanalen plaatsen of hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

9. Apps.

Wij bieden een deel van onze dienstverlening aan via apps. Via apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt ook onder deze privacyverklaring. Voor een goede werking van sommige apps willen wij toegang tot gegevens over je smartphone of tablet, zoals welk besturingssysteem wordt gebruikt. Bij installatie van de app vragen wij je toestemming voor toegang tot gegevens die voor de werking van de app noodzakelijk zijn. Wij slaan niets op van jouw contacten, apps van andere aanbieders of telefoonnummers. Ook bewaren we geen informatie die irrelevant is voor de werking van de app.

Tot slot: de melding “Meer van energiedirect apps” houdt in dat als je toestemming geeft, wij uitsluitend onze apps aan je zullen voorstellen die je nog niet hebt geïnstalleerd.

Hierbij een overzicht van onze energiedirect.nl-apps:

10. Delen van persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens kunnen binnen E.ON groep worden uitgewisseld en gecombineerd. (Zie ook punten 1. Verwerkingsverantwoordelijke, 5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken, 7. E-mail & Online Marketing en 12. Profilering).

Voor de verwerking van je persoonsgegevens maken we gebruik van derde partijen die je gegevens krijgen. Wij verplichten deze derde partijen als verwerker onder meer volgens onze instructies en (beveiligings)standaarden zorgvuldig met je gegevens om te gaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan zelfstandige gegevensverantwoordelijken zoals:

 • Onafhankelijke deurwaarders, advocaten of andere dienstverleners met het doel achterstallige betalingen te incasseren
 • Handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraudebestrijdende organisaties
 • Payment service providers

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Als dit het geval is, zorgen wij ervoor dat we met deze partijen aanvullende afspraken hebben gemaakt, zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd.

11. Cookies.

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten op websites en apps gebruik van cookies (en andere vergelijkbare technieken zoals javascript, hierna: “cookies”). Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van je browser staat. Als je een van onze websites bezoekt, slaan we op je computer informatie op in de vorm van een “cookie”. Zo herkennen we je automatisch bij je volgende bezoek. Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan je systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor je gemak.

Bekijk de cookies die we gebruiken in detail.

De bewaartermijn die per cookie vermeld staat, is de periode dat de cookie op jouw apparaat wordt opgeslagen en daarmee ook de periode dat er gegevens van je websitebezoek in die cookie verwerkt worden. Cookies kunnen bij een volgend bezoek je bewaartermijn verlengen tot de maximale bewaartermijn. Indien de bewaartermijn van een cookie verlopen is, zal de cookie automatisch verwijderd worden van je machine.

Voordat we niet-noodzakelijke cookies plaatsen, informeren we je hierover en vragen we om je toestemming. Pas nadat je toestemming hebt gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. Omdat het plaatsen en uitlezen van cookies gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de overige bepalingen uit deze privacy- en cookieverklaring hier ook op van toepassing (Zie ook met name punten 4. Zo komen wij aan je gegevens, 12. Profilering, 13. Bewaren, 14. Beveiliging en 16. Je rechten).

12. Profilering.

Wij kunnen gebruikmaken van profilering. Profilering betekent het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel je in te delen in bepaalde (interesse)categorieën.

Voor de opbouw van de profielen kan het profilerings-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen die genoemd staan onder punt 3. Soorten persoonsgegevens. Bekijk punten 4. Zo komen wij aan je gegevens, 7. E-mail & Online Marketing en 11. Cookies voor meer informatie over hoe we de gegevens verkrijgen.

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop analyses uitgevoerd met als resultaat dat we automatisch bepaalde (interesse)categorieën aan je profiel toevoegen.

Zo zorgt profilering ervoor dat zowel de content van onze websites, apps en e-mails als onze aanbiedingen en advertenties beter op je interesses aansluiten.

13. Bewaren.

Wij gebruiken je persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

14. Beveiliging.

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens krijgt of deze kan aanpassen, openbaar  maken of ervoor zorgen dat de persoonsgegevens verloren gaan. Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we ze onder meer om volgens onze instructies en onze (beveiligings)standaarden met je persoonsgegevens om te gaan.

15. Meldplicht datalekken.

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Aangezien wij je persoonsgegevens verwerken, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met mogelijke datalekken. We maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen (degenen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft).

16. Je rechten.

Je hebt het recht ons te verzoeken om je gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat je gebruik wilt maken van je recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van je gegevens. Ook kun je verzet aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Als je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken. Voor het uitoefenen van je rechten neem je contact met ons op.

We zorgen ervoor dat je deze rechten zoveel mogelijk in eigen hand hebt. Zo kun je op de profielpagina op een van onze websites of apps je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. En we geven je in onze e-mails de mogelijkheid aan te geven (‘verzet aan te tekenen’) dat je geen berichten meer wilt ontvangen.

Bij vragen of klachten heb je het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

17. Vindt er gegevensoverdracht plaats buiten de EU/EER?

Wij laten enkele diensten en prestaties uitvoeren door zorgvuldig gekozen en afgevaardigde dienstverleners die een zetel buiten de EU/EER hebben (bv. IT-dienstverleners). In dat geval vindt een overdracht naar een derde land plaats. Hiervoor worden de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbeschermingsregelingen als basis gebruikt om een passend gegevensbeschermingsniveau contractueel vast te leggen met de aanbieder. Hieronder vallen onder meer standaardcontracten van de EU/EER.

18. Gedragscode slimme meter.

Om onze diensten goed uit te voeren, gebruiken we meetgegevens uit kleinverbruik-meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (slimme meters). Leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven hebben in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, vastleggen, uitwisselen en bewaren van gegevens uit slimme meters.

19. Andere websites.

Op onze website(s) tref je een aantal links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

20. Wijzigingen.

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om deze verklaring regelmatig te bekijken. Zo blijf je van eventuele wijzigingen op de hoogte. Als wij significante wijzingen doorvoeren zullen wij je hierover informeren.

Deze privacy- en cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2021.

21. Vragen.

Heb je na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen over de bescherming van je persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming.