Privacy- en cookieverklaring.
Zo zit dat.

Privacy- en cookieverklaring energiedirect.

We vinden privacy belangrijk, daarom gaan we altijd zorgvuldig met je gegevens om. Je kunt erop vertrouwen dat je privacy bij ons in goede handen is. In de uitgebreide privacyverklaring hieronder leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe wij die gegevens krijgen en waar we ze voor gebruiken. Dit privacy beleid sluit aan op de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Door je cookie-instellingen te wijzigen, kun je zelf aangeven wat we van je mogen volgen, door voor het standaard of minimaal cookie-pakket te kiezen. Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op of e-mail ons op FG@essent.nl.

Alles over je gegevens.

Energiedirect B.V. maakt deel uit van de E.ON groep. Essent N.V., gevestigd aan het Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch is voor de gegevensverwerkingen binnen de E.ON Nederland groep de verwerkingsverantwoordelijke.

 • Check hier hier alle ondernemingen die deel uitmaken van de E.ON Nederland groep. Als we het hebben over `wij` en `ons`, dan bedoelen we al deze ondernemingen.
 • Via de diensten en/of producten van deze ondernemingen verwerken we persoonsgegevens. Wat bedoelen we met persoonsgegevens? Hier wordt alle informatie mee bedoeld die gaan over jou als natuurlijk persoon.
 • Met verwerken bedoelen we al het gebruik van en met je persoonsgegevens. Hierbij kun je denken aan het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen van je persoonsgegevens.

Per verbonden onderneming staan er soms aanvullende of afwijkende bepalingen in de privacyverklaringen. Deze sluiten dan aan op de specifieke producten en/ of diensten die zij aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan onze servicepartners. Wil je hier meer over weten, lees dan ook de privacyverklaringen van deze ondernemingen door

Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je bijvoorbeeld gebruik maakt van onze diensten via onze websites of apps. Bekijk het overzicht van onze websites.

Als je contact met ons hebt, leggen we persoonsgegevens van je vast. Dit kan op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld via: telefonisch contact, e-mail, een contactformulier, chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als je inlogt op je account of je aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media.

Ook leggen we je persoonsgegevens vast als je een contractdeal met ons hebt of aangaat. Dan halen we bijvoorbeeld je meterstanden op. En we leggen je gegevens ook vast als je onze apps of websites gebruikt. Als we wettelijke verplichtingen uitvoeren. En voor marketingdoeleinden. Deze gegevens verwerken we alleen als hier een rechtmatig doel voor is.

Check voor informatie hoofdstuk 4. Zo komen we aan je gegevens.

 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken voor de doelen die we in deze privacyverklaring noemen:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats.
 • Contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.
 • Contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd en tariefsoort.
 • Geboortedatum en geslacht.
 • Gezinssamenstelling en woningkenmerken en energiebesparende maatregelen.
 • Verkeers- en locatiegegevens.
 • E-mobility-gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de transactie op de laadpaal.
 • Verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van je aansluiting(en) en andere gegevens van je netbeheerder.
 • Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing.
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer(s) en eventueel creditcardgegevens.
 • Inkomensgegevens en budgetwensen.
 • Gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps. Bijvoorbeeld het apparaat-type, browsertype, datum en tijd van de interactie, IP-adres, cookie ID en pagina’s die bezocht worden.
 • Zoekwoorden die je op onze websites of app gebruikt.
 • Aangekochte of zelf verzamelde gegevens of profielen, zoals welvaartsprofielen, socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën.
 • Overige gegevens, waaronder gegevens die je met ons hebt gedeeld. Bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of tools op onze websites of apps. Of door het uploaden van bestanden zoals foto’s, screenshots, video’s, audio of andere bestanden via een app, chatfunctie of live gesprek.
 • Gegevens van overige producten en/of diensten die je gebruikt. Denk hierbij aan cv-ketels, zonnepanelen, isolatie en thermostaten.

Vaak gebruiken we maar een paar van deze gegevens. Welke dat zijn, hangt af van het verwerkingsdoel. We verwerken niet meer gegevens. Echt alleen wat noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Check ook hoofdstuk 5 voor meer duidelijkheid. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken.

Voor deze specifieke doelen gebruiken we zo min mogelijk persoonsgegevens. Hebben we je gegevens niet meer nodig, dan verwijderen we ze weer.

We kunnen bovenstaande persoonsgegevens ook combineren om persoonlijke profielen op te bouwen, zodat we je gerichte content kunnen showen op onze websites of apps. En gepersonaliseerde e-mails kunnen sturen of gepersonaliseerde online advertenties kunnen tonen buiten onze eigen websites, op zoekmachines zoals Google of socialmediakanalen zoals Facebook, Instagram of YouTube zijn voorbeelden hiervan. Bekijk ook hoofdstuk 7. E-mail  & Online Marketing en 12. Profilering.

We komen op verschillende manieren aan je gegevens. Als je een contract bij ons afsluit, dan vragen we je gegevens bijvoorbeeld op. Soms mag je ook zelf bepalen of  je gegevens aan ons wilt doorgeven of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kunt invullen op een van onze websites of apps. Of bestanden die je kunt uploaden. Voor sommige (aanvullende) producten of diensten is het verplicht bepaalde gegevens door te geven voordat je gebruik kunt maken van deze diensten. Zo wordt je naam, adres en woonplaats gebruikt als je klant wilt worden.

We ontvangen ook online bepaalde gegevens. Je surfgedrag bijvoorbeeld. Dit krijgen wij binnen via cookies en andere soort gelijke technieken. Check ook hoofdstuk 7. E-mail & Online Marketing, 11. Cookies en 12. Profilering.

Wat ook belangrijk is om te weten, wij kopen datasets aan bij derde partijen. Deze datasets kunnen bestaan uit socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën. Check hier het overzicht van de partijen waar wij inkopen van doen. 

Als we je persoonsgegevens verwerken, dan houden we ons natuurlijk aan de wet- en regelgeving. Op basis van de juiste wettelijke grondslag kunnen wij voor deze doelen je gegevens verwerken: 

We verwerken persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Namelijk leveren van producten en diensten. Je persoonsgegevens kan zo verwerkt worden:

 • Het uitbrengen en accepteren van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door ons.
 • Uitvoering van jouw energiecontract. Zo gebruiken we je gegevens voor de facturatie, betalingen en onderlinge communicatie.
 • Het maken van ons advies voor je termijnbedrag. Dit doen we op basis van je verwachte verbruik en kosten.
 • De monitoring en analyse van processen. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren doen we dit inclusief onderzoek naar verbetering en het bepalen en analyseren van klantentevredenheid.
 • In het kader van de uitvoering van overeenkomst(en) en ten behoeve van marketingdoeleinden kunnen wij je persoonsgegevens delen met bedrijven binnen onze groep. 
 • De crediteuren- en debiteurencontrole. Een creditcheck en accountantscontrole zijn voorbeelden.
 • Het berekenen en innen van bedragen die je ons nog moet betalen. Hierbinnen vallen de kosten voor je verbruik en de kosten die anderen via ons innen, zoals belasting en netbeheerkosten. 
 • Het installeren, onderhouden en verhelpen van storing in je installaties. Voorbeelden zijn zonnepanelen en een warmtepompenergie- en besparingsadvies over energieverbruik. 
 • Het behandelen van je vragen of verzoeken. Je kunt deze per e-mail, via een contactformulier, via een link die je via ons hebt gekregen, via de chatfunctie, via onze websites en apps, via enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken via je account in Mijn energiedirect, nieuwsbrieven en social media.
 • Energie- en besparingsadvies over energieverbruik inclusief advies over energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, isolatie en warmtepompen.
 • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media.
 • Data-analyse, inclusief datascience-activiteiten die de operationele sturing en processturing voor de uitvoer van je contract verbeteren.
 • E-mobility: Om een laadpaal te kunnen installeren en service achteraf te kunnen verlenen.
 • Door het ophalen en verwerken van data vanuit jouw laadpaal, kan energiedirect de mogelijkheid bieden om op goedkopere momenten de auto iets sneller te laten opladen dan op de relatief dure momenten op de energiemarkt. Om dit optimaal te kunnen verzorgen, heeft energiedirect de beschikking tot verbruiksgegevens, totale capaciteitsaansluiting en laadgedrag. energiedirect maakt gebruik van de diensten van Vandebron en Ecedo om de data omtrent laadpaalgebruik te kunnen ophalen en verwerken.
 

 

Door een gerechtvaardigd belang voor ons kunnen wij ook je gegevens verwerken. Marketing of forecasting voor de inkoop van energie zijn hier voorbeelden van. We gebruiken je gegevens voor:
 • Het maken van een profiel van jou. Zodat we onze producten en diensten beter op jouw interesses en voorkeuren kunnen afstemmen. We doen dit door deze beter te kunnen ontwikkelen en gerichter aan te kunnen bieden. Ook showen we je hiermee gerichte content en advertenties.
 • Het informeren over (nieuwe) producten en diensten. Dit kunnen we direct doen, maar ook via campagnes op social media en via zoekmachines. We stemmen dit af op jouw voorkeuren. Dat doen we op basis van producten en diensten die je via ons aanschaft en van wensen die je bij ons hebt aangegeven. Ook het gebruik van onze websites en apps, je slimme meter en je voorkeur voor een communicatiekanaal waar je toestemming voor hebt gegeven gebruiken we hierbij. Wil je dit niet, meld je dan af via de contactpagina. Check hoofdstuk 16 Je rechten.
 • Voor de ontwikkeling van duurzame energieproducten- en diensten en marktonderzoek. We geven je persoonsgegevens door aan derden, zoals marktonderzoekers en opiniepeilers om marktonderzoek te doen. We willen bijvoorbeeld graag weten of je tevreden bent over onze producten, diensten en communicatie en wat je interesses zijn. 
 • Data-analyse, inclusief datascience-activiteiten die de operationele sturing en processturing voor de uitvoer van je contract verbeteren.
 • Het analyseren, onderhouden, beveiligen en verbeteren van onze websites en apps en om deze beter af te stemmen op jouw profiel.
 • Om onze websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen, te optimaliseren en af te stemmen op je profiel.
 • Daarnaast delen we geanonimiseerde data uit Google Analytics met Google voor benchmarkingdoeleinden.
 • Leadgeneratie door middel van het inkopen van advertentieruimte en het inzetten van gepersonaliseerde advertenties in online kanalen.
   

   

In sommige situaties zijn wij ook verplicht om je gegevens te verwerken. Er zijn dan wetten en regels waaraan we moeten voldoen, Neem de Belastingdienst als voorbeeld. De energiebelasting en BTW worden namelijk via ons verrekend. We gebruiken je gegevens voor:

 • Verplichte communicatie over onze productvoorwaarden en het aanpassen van onze leveringstarieven.
 • Het delen van je gegevens met bevoegde overheidsinstanties. Zij kunnen hier vanuit wettelijke verplichtingen een verzoek voor doen. Denk hierbij aan gemeentes, toezichthouders als de ACM , de AP en de politie. We doen dit uiteraard alleen als dit wettelijk noodzakelijk is. En als aan alle wettelijke eisen is voldaan.
 • Verplichte marktcommunicatie rond de wetgeving op de energiemarkt, onze sector, informatiecodes en afspraken.
 • Het toepassen van de Gedragscode Slimme meters. Hierin staan gedragsregels over de gegevens uit je slimme meter. Mocht je wel op het adres wonen maar niet degene zijn die het energiecontract heeft afgesloten, dan verzamelen wij alsnog gegevens over je.
 • Het afsluiten van aansluitovereenkomst met de netbeheerder. Hier valt ook het innen van de netbeheerkosten onder, want die betaal je via ons. Wij sluiten de aansluitovereenkomst namens jou af met de netbeheerder. Dus zijn wij verplicht om he persoonsgegevens over je uit te wisselen.
 • Het innen van vorderingen voor derden. Denk hierbij aan de netbeheerkosten die je via ons aan de netbeheerder betaalt.
 

We verweken als laatste je gegevens op basis van toestemming die je hebt gegeven. In dit geval vragen wij voor het verwerken van gegevens duidelijk vooraf toestemming. We gebruiken het voor:

 • Cookies. Voordat wij (bepaalde) cookies plaatsen, vragen we je toestemming.
 • Het uitlezen van de slimme meter. Anders dan de wettelijke en contractuele vereiste uit lezing.
 • Commerciële benadering door ons voor producten en diensten. Het gaat hier om zaken waarvoor geen grondslag of noodzaak is vanuit onze overeenkomst. We werken hiervoor met salespartijen. Het aanbieden van onze nieuwsbrief en andere informatiemails. Dit zijn mails die niet noodzakelijk zijn voor onze overeenkomst.

Met onze loyaliteitsprogramma Goedzitters hebben we mooie extra kortingen voor je. Zo zit je nóg beter. Het is niet verplicht om mee te doen. Maar als je wel ervoor kiest om deel te nemen, dan verwerken we je gegevens. Dit op basis van jouw toestemming. We verwerken je gegevens voor:

 • De samenwerking met de partners. We hebben een samenwerking nodig om het loyaliteitsprogramma Goedzitters goed uit te voeren. We werken samen met Touch Promotions.
 • De samenwerking met Touch Promotions. Als je meedoet met Goedzitters, dan geef je ons toestemming om je gegevens uit te wisselen en te verwerken met Touch Promotions. Dit voor de uitvoering van Goedzitters bonussen. Het gaat dan over informatie over je verzilverde Goedzitters bonussen.
 • De samenwerking met Touch Promotions. We werken samen met ze voor de uitvoering van Goedzitters. En dan met nadruk op het verzilveren van de bonussen. Maar ook met het verzenden van je bestelling en het verzenden van commerciële berichten rond Goedzitters, Touch Promotions verwerkt hiervoor je klantnummer, naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.

We bewaren je persoonsgegevens echt alleen zolang dat nodig is. We kijken dan naar alle beschreven doelen of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. We bewaren soms je gegevens langer. Dit is voor statistische doelen. Denk bijvoorbeeld aan analyse van onze websites en apps en aan het optimaliseren van onze advertenties.

 

 

We verwerken je gegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Het verwerken van je gegevens is vaak noodzakelijk. Om de afspraken in onze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, hebben wij natuurlijk je gegevens nodig. 
 • Het verwerken van je gegevens is wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld rondom de energiebelasting die je via ons betaalt.
 • Het verwerken van je gegevens doen we vanuit gerechtvaardigd belang. Marketing forecasting voor de inkoop van energie is een voorbeeld hiervan.Het verwerken van je gegevens doen we na jouw toestemming. Denk hierbij aan cookies, het uitlezen van je slimme meter en Goedzitters.

De voorbeelden van deze verwerking lees je in hoofdstuk 5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken.

 
We sturen je e-mails op het e-mailadres dat je ons hebt doorgegeven voor: 
 • infomail: noodzakelijke informatie over je producten en diensten.
 • productmail: nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten.
 • actiemail: interessante aanbiedingen en acties van ons en/ of onze servicepartners.
 • nieuwsbrief: nieuws en informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals bespaartips.

Wil je deze e-mails niet meer ontvangen? Geen probleem. Je kunt je afmelden via de afmeldlink in de e-mails, via mijn energiedirect, of zoals we bij "hoofdstuk 16. Je rechten" uitleggen.

We bereiken je ook via online kanalen. Via social media bijvoorbeeld. Denk hierbij aan Facebook, Instagram, en YouTube. Maar ook aan bannering en zoekmachines. Waar je ons toestemming geeft voor de verwerking van deze gegevens, verzamelen wij hiervoor gegevens. Deze bestaan uit je naam, e-mailadres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortejaar en geslacht. Dit doen wij om:

 • Onze content en advertenties nog beter op jouw voorkeuren af te stemmen.
 • Te informeren over onze (nieuwe) producten en diensten. We kijken naar je voorkeuren op basis van producten en diensten die je al van ons hebt.

Verder is het belangrijk om te weten dat we data verzamelen over je klantgedrag. Zo maken we een profiel van je. Hierop stemmen we onze e-mails en online media af. Je ontvangt dus meer relevante communicatie van ons. Fijn! We verzamelen deze data uit online en offline gegevens. Hierop heb je ons natuurlijk toestemming gegeven via bijvoorbeeld cookies.

Wil je dit niet? Geen probleem. Je kan je hiervoor afmelden. Je trekt dan je toestemming weer in. Check hoofdstuk 16 voor meer informatie. Je cookie-toestemming kun je altijd zelf intrekken.

We gaan heel graag online het gesprek en de dialoog met je aan. Hoe we dat doen? Via social media. Of je nu klant bent, onze producten of diensten gebruikt of een kijkje neemt op onze websites en apps. We willen je op deze manier nuttige en belangrijke informatie geven. Of je vragen via social media beantwoorden. Hiervoor volgen we actief het internet en social media, zoals Facebook, Twitter en blogs. Dit heet ook wel social listening.

Soms leggen we je persoonsgegevens vast als we een vraag of opmerking beantwoorden. Natuurlijk doen we dat volgens deze privacyverklaring. We zijn niet verantwoordelijk voor content van andere gebruikers op social media en hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op. 

Wij bieden een deel van onze dienstverlening aan via apps. Via deze apps kunnen we persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Ook dit valt onder de privacyverklaring. 

Om de apps goed te gebruiken, hebben we toegang nodig tot gegevens over je smartphone of tablet, zoals je besturingssysteem. Als je de app installeert, vragen wij je om toestemming tot gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de app.

We slaan uiteraard niets op over je contacten, andere apps of telefoonnummers. We bewaren ook geen gegevens die niet nodig zijn voor een goede werking van de app.
Tot slot: geef je toestemming bij de melding “Meer van energiedirect apps”. Dan stellen wij alleen apps voor die je nog niet geïnstalleerd hebt.

Dit is onze app:

We kunnen binnen onze groep je persoonsgegevens delen en combineren. Check voor meer informatie hoofdstukken 1. Verwerkingsverantwoordelijke, 5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken, 7. E-mail & online marketing en 12. Profilering.
 
De derde partijen waarmee we samenwerken kunnen ook je gegevens soms verwerken. We gaan zorgvuldig met je gegevens om. En we verplichten deze partijen om dat ook te doen. Ze moeten onze instructies en (beveiligings)standaarden volgen. Met elke verwerker leggen we de afspraken vast in een verwerkersovereenkomst.
 
Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan zelfstandige gegevensverantwoordelijken zoals:
 • Onafhankelijke deurwaarders, advocaten of andere dienstverleners met het doel achterstallige betalingen te incasseren.
 • Handhavingsinstanties zoals de politie, justitie of fraudebestrijdende organisaties.
 • Payment service providers.
 • IT-dienstverleners.

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Als dit het geval is, maken wij met deze partijen aanvullende afspraken. Zo waarborgen we een passend beschermingsniveau. Doen we gewoon.

We maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Da’s lekker. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone of tablet) of in de sessie van jouw browser staat. Als je een van onze websites bezoekt, slaan we op je computer informatie op in de vorm van een “cookie”. Zo herkennen we je automatisch bij een volgende bezoek. Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan je systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor je gemak.
 
Er zijn drie soorten cookies:
 1. Noodzakelijke cookies: dit zijn functionele en statistische cookies, die nodig zijn om onze websites zo goed mogelijk te laten werken. Zo kunnen wij eenvoudig inloggen faciliteren, bijhouden welke pagina’s je bezoekt of welke onderwerpen voor je van belang zijn. Daarnaast kunnen we je gegevens bijhouden als je een offerte vraagt, een berekening wilt maken of producten in je winkelmandje zet.
 2. Relevante cookies: deze cookies helpen onze websites, apps en e-mails zo relevant mogelijk voor je te maken en binnen de E.ON groep te personaliseren. Bijvoorbeeld door de acties en aanbiedingen op onze websites af te stemmen op je bezoekgedrag in combinatie met je contractgegevens.
 3. Externe cookies: deze cookies maken de koppeling met social media zoals Facebook en Twitter mogelijk. En bieden de functionaliteit om bijvoorbeeld informatie te delen op social media of recensies te kunnen lezen. Ze maken het ook mogelijk om online advertenties van de E.ON groep buiten onze eigen websites voor je zo relevant mogelijk te maken. En te personaliseren.

Bekijk de cookies die we gebruiken in detail.

We vragen je altijd toestemming voordat we niet-noodzakelijke cookies plaatsen. Pas na jouw toestemming plaatsen we de cookies en lezen we ze uit. We vinden je stem belangrijk hieerin. Wil je de toestemming aanpassen? Dat kan gewoon wanneer je dat wilt. Gebruik hiervoor de cookie-instellingen. 

Het plaatsen en uitlezen van niet-noodzakelijke cookies wordt gezien als verwerking van persoonsgegevens. Daarom zijn alle bepalingen uit de privacyverklaring en cookieverklaring hierop van toepassing. Check voor meer informatie hierover hoofdstuk 4. Zo komen wij aan je gegevens, 12. Profilering, 13. Bewaren, 14. Informatiebeveiliging en 16. Je rechten.

 
Wij kunnen gebruik maken van profilering. Met profilering bedoelen we het verzamelen, analyseren en combineren van persoonsgegevens. Zo kunnen we je indelen in bepaalde (interesse)categorieën. Het profileringsalgoritme kan hiervoor in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen die we noemen in hoofdstukken 4. Zo komen wij aan je gegevens, 7. E-mail & online Marketing en 11. Cookies.

Wij maken analyses op alle gegevens. We voegen zo automatisch bepaalde (interesse)-categorieën toe aan je profiel. Dit helpt ons om de content van onze websites, apps, e-mails, aanbiedingen en advertenties beter op je interesses aan te laten sluiten.
 
Profilering kan impact hebben op je privacy. Bijvoorbeeld als we op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan je hebben gekoppeld. Wil je niet dat we dit doen, dan kun je je hiervoor afmelden via de contactpagina. Zie ook het recht van bezwaar tegen profilering. We sluiten je dan uit van profilering.

We gebruiken je persoonsgegevens zolang dat nodig is. Dit doen we voor de doelen die we in deze verklaring noemen. Of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Door passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen beveiligen we je gegevens. Deze proberen te voorkomen dat iemand niet gewenste toegang tot je persoonsgegevens krijgt. We voorkomen dat diegene je persoonsgegevens kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de persoonsgegevens verloren gaan. 

Als we verwerkers inschakelen, dan verplichten we ze onder meer om volgens onze instructies en (beveiligings)standaarden met je persoonsgegevens om te gaan.


Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Wat is een datalek? Dit is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Omdat we je persoonsgegevens verwerken hebben we een protocol voor datalekken. In het protocol staat hoe wij met datalekken omgaan. Geen zorgen, we wegen heel goed af of een datalek gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of andere betrokkenen.

Deze rechten heb je.

Je hebt een aantal rechten kijkend naar de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Je hebt het recht ons te verzoeken om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van je gegevens. 
 • Je kunt  verzet aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Heb je ons toestemming gegeven voor de verwerking van je gegevens, dan kun je deze toestemming gewoon intrekken. Dit is zo gepiept. 

Voor het uitoefenen van je rechten neem je contact met ons op of e-mail ons op FG@essent.nl.

Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van jou hebben. En voor welk doel we deze gegevens gebruiken
 
Als je je recht op inzage wil uitoefenen? Ga dan naar onze contactpagina en neem contact met ons op. Geef dan aan welk recht je wenst uit te oefenen. Onze medewerkers zijn getraind in het oppakken en afhandelen van deze verzoeken. Binnen een maand ontvang je een reactie van ons. 
 
Als persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kun je deze gewoon laten aanpassen. Dit is het recht op rectificatie. Ga dan naar onze contactpagina en neem contact op via onze reguliere kanalen. Geef dan aan welk recht je wenst uit te oefenen. Onze medewerkers helpen je direct het aanpassen van je gegevens. 

Je hebt ook het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij zijn verplicht je gegevens te verwijderen als:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Je je toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.
 • Je bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing of profilering.
 • Je persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Als je je recht van verwijdering wil uitoefenen, ga dan naar onze contactpagina. Neem contact op via onze reguliere kanalen. Geef dan aan welk recht je wenst uit te oefenen. Onze medewerkers zijn getraind in het oppakken en afhandelen van deze verzoeken. Binnen een maand ontvang je een reactie van ons.

We hoeven niet alle persoonsgegevens te verwijderen. Als er een wettelijke verplichting is om je gegevens langer te bewaren, verwijderen we de gegevens pas na deze termijn. Denk bijvoorbeeld aan gegevens voor de Belastingdienst. 

 

Je recht op beperking van verwerking kun je in deze gevallen uitoefenen: 

 • In de periode dat wij de juistheid van je persoonsgegevens op jouw verzoek controleren.
 • Als er sprake is van een onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens en je verzoekt om beperking van het gebruik en niet om verwijdering van de persoonsgegevens.
 • Als wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • In de periode dat je een antwoord afwacht op de vraag of wij voor een bepaalde verwerking een gerechtvaardigd belang hebben.

Als je je recht op beperking van de verwerking wil uitoefenen, ga dan naar onze contactpagina en neem contact op via onze reguliere kanalen. Geef dan aan welk recht je wenst uit te oefenen. Onze medewerkers zijn getraind in het oppakken en afhandelen van deze verzoeken. Binnen een maand ontvang je een reactie van ons.

 

Dit recht houdt in dat je je persoonsgegevens van ons mag opvragen om ze over te dragen aan een ander bedrijf. 

Als je je recht op overdraagbaarheid van gegevens wil uitoefenen, ga dan naar onze contactpagina en neem contact op via onze reguliere kanalen. Geef dan aan welk recht je wenst uit te oefenen. Onze medewerkers zijn getraind in het oppakken en afhandelen van deze verzoeken. Binnen een maand ontvang je een reactie van ons.

We vinden het leuk om je op de hoogte van onze aanbiedingen, nieuwe producten en diensten. Maar ook over andere activiteiten. Wil je dit niet, dan kun je je gemakkelijk afmelden. Dit is het recht van bezwaar. We zullen je verzoek direct verwerken.

Als je je recht op bezwaar wil uitoefenen, ga dan naar onze contactpagina en neem contact op via onze reguliere kanalen. Geef dan aan welk recht je wenst uit te oefenen.  


We maken onze communicatie naar jou zo relevant en persoonlijk mogelijk. Bijvoorbeeld als we je informeren over producten en diensten. Door onder andere data-analyses kunnen we je aanbiedingen doen die bij je passen. Wil je dit niet, dan kun je dit bij ons aangeven. Dit is het  recht van bezwaar tegen profilering. 

Als je je recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming wil uitoefenen, ga dan naar onze contactpagina en neem contact op via onze reguliere kanalen. Geef dan aan welk recht je wenst uit te oefenen. Onze medewerkers zijn getraind in het oppakken en afhandelen van deze verzoeken. Binnen een maand ontvang je een reactie van ons.

We zorgen ervoor dat je deze rechten zoveel mogelijk in eigen hand hebt. Dat is wel zo fijn. Zo kun je op de profielpagina op een van onze websites of apps je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. En onze e-mails kun je altijd aangeven dat je geen berichten meer wilt ontvangen. Geen probleem.

Bij vragen of klachten heb je het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Goed om te weten.

Voor een aantal diensten werken we samen met organisaties buiten de EU/ EER. Denk bijvoorbeeld aan IT-dienstverleners. In dat geval vindt een overdracht naar een derde land plaats. Hiervoor worden de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbeschermingsregelingen als basis gebruikt om een passend gegevensbeschermingsniveau contractueel vast te leggen met de aanbieder. Hieronder vallen onder meer standaardcontracten van de EU/EER.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt energiedirect onder meer rekening met onderstaande wet- en regelgeving:

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’);
de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘UAVG’);
de Telecommunicatiewet;
de Gedragscode Telemarketing;
de Gedragscode Verwerking voor Netbeheerders;
de Gedragscode Slimme Meters voor Leveranciers;

Slimme meter gedragscode: 

Om onze diensten goed uit te voeren, gebruiken we meetgegevens uit kleinverbruik meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (slimme meters). Leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven hebben in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, vastleggen, uitwisselen en bewaren van gegevens uit slimme meters. We hebben ook een privacytoelichting kwartier-/uurwaarden slimme meter opgesteld.

 
We linken op onze website soms ook door naar andere websites. Dit doen we voor jou. Zodat je snel en makkelijk extra informatie kunt vinden. Wij zijn alleen niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Blijf scherp en lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

Let op, we kunnen deze privacy- en cookieverklaring wijzigen. We raden je dan ook aan om deze verklaring regelmatig te bekijken. Zo blijf je van eventuele wijzigingen op de hoogte. Als wij significante wijzingen doorvoeren, dan informeren we je hierover.

Deze privacy- en cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 1 december 2023.

Heb je na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen over de bescherming van je persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming.