Privacytoelichting.
Zo zit dat.

Privacytoelichting voor het opvragen van je meterstanden

In deze privacytoelichting leggen we uit wat het voor jou betekent als je toestemming geeft voor het opvragen en verwerken van de meterstanden van je slimme meter.

1.1 Basisinzicht in en -advies over je energieverbruik
We gebruiken je meterstanden om je inzicht te geven in je energieverbruik, eventuele teruglevering en bijbehorende kosten. Daarnaast krijg je advies over hoe je kunt besparen op je verbruik. Geef je ons aanvullende gegevens over je woonsituatie en/of op welke manier je op dit moment in huis energie bespaart, dan krijg je persoonlijk bespaaradvies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advies over isolatie, zonnepanelen of een (hybride) warmtepomp. In 2024 ontvang je deze adviezen in Mijn energiedirect en de Regelneef app.

1.2 Optimaal inzicht in en advies over je energieverbruik 
Geef je ons aanvullende gegevens over je woonsituatie, dan zie je jouw energieverbruik en (indicatieve) kosten ook per verbruikscategorie, zoals: 

  • verwarmen
  • sluipverbruik
  • wassen en drogen 

We vergelijken je verbruik ook anoniem – niet herleidbare basis – met soortgelijke huishoudens. Zo zie je hoe je het doet en krijg je nog persoonlijker bespaaradvies, bijvoorbeeld advies per verbruikscategorie. In 2024 zie je deze informatie in Mijn energiedirect en de Regelneef app. 

1.3 Voorspellen en inkopen van stroom en gas 
We gebruiken je meterstanden om onze voorspellingen en de inkoop van stroom en/of gas te verbeteren. Daarnaast delen we je meterstanden, op anonieme – niet herleidbare – basis, met de netbeheerder. De netbeheerder bepaalt aan de hand hiervan het verbruik en teruglevering per regio en verstrekt dit aan de leveranciers. Dit is vooral van belang omdat energieprijzen en verbruiken schommelen door bijvoorbeeld weersinvloeden, stroomopwekking met zonnepanelen en het laden van elektrische auto’s. Hiermee beperken we de inkoopkosten voor stroom en gas. 

1.4 Ontwikkeling en verbetering van processen, producten en/of diensten 
We gebruiken je meterstanden om onze processen te verbeteren en nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen. Denk aan nieuwe (duurzame) producten/diensten gebaseerd op jouw verbruik, zoals nieuwe contractvormen en laaddiensten voor de elektrische auto.

Energiedirect vraagt per kwartier de meterstanden van je stroomaansluiting(en) en per uur de meterstanden van je gasaansluiting(en) op bij je netbeheerder. Energiedirect heeft daardoor inzicht in je maandverbruik, dagverbruik en verbruik gedurende de dag en eventuele teruglevering aan het net. De meterstanden ontvangen we met een dag vertraging en zijn dus niet ‘realtime’. We gebruiken, voor de doelen waar je mee instemt, ook de historische meterstanden. 

We verzamelen, analyseren en combineren je (persoons)gegevens met als doel je in te delen in bepaalde verbruiks- en/of interessecategorieën. Je meterstanden worden gecombineerd met andere (persoons)gegevens, waaronder gegevens over: 

  • verbruiksgegevens en (technische) gegevens van je aansluiting(en) zoals de postcode van je aansluiting en verwacht jaarverbruik
  • contractgegevens zoals je tarieven en je termijnbedrag 
  • woonsituatie zoals type woning, woonoppervlakte, aantal bewoners, type verwarming en type apparaten 
  • interesse in en/of al getroffen energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en/of een (hybride) warmtepomp

Deze gegevens kun je onder andere met ons hebben gedeeld door het invullen van formulieren of tools op onze website of in onze app. Door grote hoeveelheden aan energiegegevens te vergelijken met het verbruikspatroon van apparaten bepalen we het verbruik per verbruikscategorie (bijvoorbeeld verwarmen, wassen en drogen en sluipverbruik). Bij deze analyse maken we gebruik van een ‘zelflerend’ systeem dat complexe berekeningen uitvoert (kunstmatige intelligentie). Alleen door gegevens te combineren en te categoriseren kunnen we klanten (persoonlijk) inzicht en advies geven over het energieverbruik, de inkoop van stroom en gas verbeteren en processen en producten en/of diensten ontwikkelen of verbeteren. 

Een volledig overzicht van de soorten (persoons)gegevens waarmee we je meterstanden kunnen combineren en hoe we deze verkrijgen vind je in hoofdstuk 3 en 4 van onze algemene privacyverklaring.

Toestemming geldt voor alle actieve leveringsadressen en producten die horen bij je huidige of toekomstige overeenkomst. Bij toestemming verklaar je dat de (mede)bewoners geïnformeerd zijn en ook hebben ingestemd. In uitzonderlijke gevallen kan energiedirect vragen om een schriftelijke verklaring met deze toestemming(en) van de (mede)bewoners. 

 

Energiedirect B.V. maakt deel uit van de E.ON groep. Essent N.V., gevestigd aan het Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch is voor de gegevensverwerkingen binnen de E.ON Nederland groep de verwerkingsverantwoordelijke. Bij de verwerking van je persoonsgegevens kun je denken aan het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen van je persoonsgegevens.

 Juridische identiteit  Procesrol                    Doelen, zie: hoofdstuk 1   Rolomschrijving 
 Essent N.V.

 Verwerkingsverantwoordelijke

 1.1, 1.2, 1.3 & 1.4  
 Eliq AB  Verwerker  1.2  Opslag en analyse
 Netbeheerders:  Verwerker  1.3  Opslag en analyse

 Coteq Netbeheer B.V.

 Enexis Netbeheer B.V.

 Liander N.V.

 RENDO. N.V.

 Stedin Netbeheer B.V.

 Westland Infra Netbeheer B.V.


   

Met jouw toestemming bewaren en gebruiken we deze gegevens zo lang dat nodig is voor de in hoofdstuk 1 genoemde doel(en) met een maximum van 36 maanden nadat we de gegevens hebben verkregen. Deze termijn is van belang omdat we bijvoorbeeld energie-inzicht en -advies geven over meerdere verbruiksjaren en bij het inkopen van stroom en gas zowel korte- als langetermijntrends, zoals (extreme) weersituaties, van belang zijn. 

We verwijderen of anonimiseren deze gegevens na de periode van 36 maanden. Ook als je overstapt naar een andere leverancier of als je je toestemming intrekt, verwijderen of anonimiseren we je gegevens. 

Je bepaalt zelf of je ons toestemming geeft. Als je voor bepaalde doelen geen toestemming geeft, zullen we je meterstanden niet daarvoor gebruiken. Je keuze heeft geen gevolgen voor je energiecontract. 

Als je ons toestemming hebt gegeven, kun je deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken via het (privacy)instellingenmenu van de website of app. Zodra je de toestemming intrekt, stoppen we met het verwerken van bovenstaande gegevens.

Je hebt het recht ons te verzoeken om je gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat je gebruik wilt maken van je recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van je gegevens. Ook kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Voor het uitoefenen van je rechten neem je contact op met onze Klantenservice of je stuurt een e-mail naar FG@essent.nl.

Bij vragen of klachten heb je het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Uiteraard beschermen we je persoonsgegevens en houden we ons aan alle wet- en regelgeving. We hebben hier samen andere energieleveranciers afspraken over gemaakt in de ‘Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012’.

Je slimme meter is eigendom van je netbeheerder. De Radboud Universiteit heeft de beveiliging van de dataverbinding van de slimme meter uitgebreid getest. Uit deze testen kwam naar voren dat deze verbinding goed beveiligd is. 

Als leverancier doen we daarnaast ons uiterste best om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die moeten voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens krijgt of deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de persoonsgegevens verloren gaan. Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we ze onder meer om volgens onze instructies en (beveiligings)standaarden met je persoonsgegevens om te gaan.

We kunnen deze privacytoelichting wijzigen. Als we belangrijke wijzingen doorvoeren, informeren we je hierover.

Deze privacytoelichting is voor het laatst gewijzigd op 24-1-2024.

Heb je na het lezen van deze privacytoelichting nog vragen over de bescherming van je persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming.