Bij energiedirect.nl vind je online antwoord op je vraag. Heb je liever telefonisch contact? Bel ons op 073-850-18-20. We zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur.

Energiedirect.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone of tablet) of in de sessie van jouw browser staat. Energiedirect.nl plaatst een aantal cookies op jouw randapparatuur (zoals pc, smartphone of tablet) om jouw ervaring online te verbeteren. Zo kan energiedirect.nl eenvoudig inloggen faciliteren, welke pagina’s je bezoekt of welke onderwerpen voor jou van belang zijn en jouw gegevens bijhouden als je een offerte vraagt of een berekening wilt maken.

Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan jouw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor jouw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat je terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat je voor bepaalde webpagina’s extra aandacht hebt.

Als je je bijvoorbeeld registreert bij energiedirect.nl helpt een cookie de webpaginaserver om jouw gegevens op te halen. Dit kan nuttig zijn om het proces van het vastleggen van jouw persoonlijke gegevens zoals klantnummer, verzendadres etc. te vereenvoudigen. Wanneer je onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die je eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald. Zo kun je de functies van onze website die je eerder hebt gekozen gemakkelijk weer gebruiken en staat deze beter op jou ingesteld.

Energiedirect.nl werkt soms met service providers die cookies of webbakens op jouw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop je deze website gebruikt. Deze informatie stelt hen in staat om energiedirect.nl te helpen haar inhoud en reclame specifiek te richten op haar klanten. Energiedirect.nl staat deze bedrijven echter niet toe om enige persoonsgegevens over jou te verzamelen met behulp van deze technologieën.

Bekijk de cookies die we gebruiken in detail.

Functionele cookies

Onze geanonimiseerde statistische cookies

Relevante cookies

Deze cookies gebruiken wij om onze website, e-mails en apps zo relevant mogelijk te maken en binnen de E.ON groep te personaliseren.

Externe cookies

Om social media recensies te lezen, statistieken op te slaan die eventueel een impact op uw privacy hebben en advertenties te personaliseren plaatsen wij na uw akkoord cookies die dit mogelijk maken. Hierbij gebruiken wij deze informatie niet alleen intern, maar ook binnen de E.ON groep.

Het verwijderen van cookies

Je bepaalt zelf welke cookies op je apparaat worden opgeslagen en je kunt ook cookies verwijderen die al zijn opgeslagen. De toestemming voor het plaatsen van cookies wordt ook opgeslagen in een cookie. Verwijder je cookies uit je browser dan kan je keuze niet worden herkend en informeren we je opnieuw over het gebruik van cookies en vragen we om toestemming.

Informatie over hoe je cookies kunt uitzetten of kunt wissen per browser: