Energiedirect.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone of tablet) of in de sessie van jouw browser staat. Energiedirect.nl plaatst een aantal cookies op jouw randapparatuur (zoals pc, smartphone of tablet) om jouw ervaring online te verbeteren. Zo kan energiedirect.nl eenvoudig inloggen faciliteren, welke pagina’s je bezoekt of welke onderwerpen voor jou van belang zijn en jouw gegevens bijhouden als je een offerte vraagt of een berekening wilt maken.

Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan jouw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor jouw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat je terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat je voor bepaalde webpagina’s extra aandacht hebt.

Als je je bijvoorbeeld registreert bij energiedirect.nl helpt een cookie de webpaginaserver om jouw gegevens op te halen. Dit kan nuttig zijn om het proces van het vastleggen van jouw persoonlijke gegevens zoals klantnummer, verzendadres etc. te vereenvoudigen. Wanneer je onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die je eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald. Zo kun je de functies van onze website die je eerder hebt gekozen gemakkelijk weer gebruiken en staat deze beter op jou ingesteld.

Energiedirect.nl werkt soms met service providers die cookies of webbakens op jouw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop je deze website gebruikt. Deze informatie stelt hen in staat om energiedirect.nl te helpen haar inhoud en reclame specifiek te richten op haar klanten. Energiedirect.nl staat deze bedrijven echter niet toe om enige persoonsgegevens over jou te verzamelen met behulp van deze technologieën.

Bekijk de cookies die we gebruiken in detail.

Onze cookies.

Cookies verwijderen.

Internet Explorer 9, 10 en 11

 1. Klik op 'Extra'.
 2. Klik op het 'Beveiliging' > 'Browsergeschiedenis verwijderen'.
 3. Je kunt nu aangeven welke zaken je wilt verwijderen, waaronder cookies.
 4. Zet een vinkje voor 'Cookies en websitegegevens', als dat vinkje er nog niet staat.
 5. Klik op 'Verwijderen'.

Edge

 1. Klik rechtsboven op pictogram met drie streepjes.
 2. Klik op 'Instellingen' en in het nieuwe menu op Kies wat je wilt wissen.
 3. In het menu 'Browsegegevens wissen' staan standaard enkele opties aangevinkt. Laat het vinkje voor 'Cookies en opgeslagen websitegegevens' staan.
 4. Klik op de hokjes voor de andere aangevinkte opties om de vinkjes te verwijderen.
 5. Klik op 'Wissen'.
 6. De gegevens worden gewist. Klik buiten het instellingenmenu op een leeg plekje om de Instellingen te verlaten.

Firefox

 1. Klik rechtsboven op pictogram met drie streepjes.
 2. Klik op 'Opties'.
 3. In het nieuwe venster wordt het tabblad Privacy geopend, gebeurt dit niet, klik dan op het tabblad 'Privacy'.
 4. Klik nu achter "Firefox zal" op het uitklapmenu en klik op 'Aangepaste instellingen' gebruiken voor geschiedenis.
 5. Er verschijnen nu meer opties. Klik op de knop 'Cookies tonen'.
 6. Om alle cookies te verwijderen klik je op 'Alle verwijderen'.
 7. Klik vervolgens op 'Sluiten' om het venster weer te sluiten.

Chrome

 1. Klik op het pictogram met drie streepjes rechtsboven in.
 2. Klik op 'Meer hulpprogramma’s' > 'Browsergegevens wissen'.
 3. Er opent een nieuw venster. Zet een vinkje voor Cookies en andere site- en plug-ingegevens, als dat vinkje er nog niet staat.
 4. Selecteer achter 'De volgende items verwijderen van' vanaf welk moment de cookies verwijderd moeten worden.
 5. Klik op 'Browsegegevens wissen'.

Safari

 1. Kies in de menubalk voor 'Safari', en klik op 'Voorkeuren'.
 2. Klik op het tabblad 'Privacy'.
 3. Klik achter Cookies en websitegegevens op 'Verwijder alle websitegegevens'.
 4. Er verschijnt een venster met vraag of je zeker weet dat je alle gegevens die door websites zijn opgeslagen wilt verwijderen.
 5. Klik op 'Verwijder nu'.

Energiedirect.nl en andere websites.

Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Energiedirect.nl is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen.

Energiedirect.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Je wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van energiedirect.nl.

Den Bosch, 13 oktober 2016

Vragen.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.