Elk jaar ontvang je van ons de jaarrekening. Daarop zie je hoeveel stroom en gas je het afgelopen jaar daadwerkelijk hebt verbruikt en hoeveel dat kost. We verrekenen deze kosten met de termijnbedragen die je al hebt betaald. Je ziet dus direct of je geld terugkrijgt of nog moet bijbetalen. Zo houd je overzicht.
 
Een jaar begint vanaf het moment waarop je klant geworden bent of bent verhuisd. Dat is niet altijd aan het begin van het kalenderjaar. Omdat er best veel gegevens op de jaarrekening staan, leggen we hier de onderdelen uit. Klik op de bolletjes voor meer informatie. 
 
`