Energiedirect.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van haar (ex) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website van energiedirect.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Energiedirect.nl houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Verantwoordelijke gegevensverwerking.

Verantwoordelijke persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Energiedirect B.V. Willemsplein 4 te Den Bosch. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Energiedirect haar verschillende verwerkingen aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) gevestigd te Den Haag.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door Energiedirect BV.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten kan energiedirect.nl jouw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals de (service)partners van energiedirect.nl.
 • Wanneer je contact hebt met energiedirect.nl om jouw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via het contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan jou aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als je inlogt op jouw account, je aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media.
 • Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energienota voor derden worden geïnd.
 • De uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck, en accountantscontrole.
 • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media.
 • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
 • Om je te informeren over (nieuwe) producten en diensten door energiedirect.nl en de groepsmaatschappijen van energiedirect.nl, en de (service)partners van energiedirect.nl. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook, videokanalen zoals Youtube en/of zoekmachines zoals Google. Waarbij we rekening proberen te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten en/of op basis van met jouw toestemming vastgelegd gebruik van apps, mobiele websites of slimme meter en voorkeuren voor communicatiekanaal.

Beveiliging en bewaartermijn.

Energiedirect.nl gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt. Zo zorgt energiedirect.nl ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen energiedirect.nl toegang tot jouw gegevens. Energiedirect.nl bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

E-mail.

Jouw e-mailadres kan door energiedirect.nl gebruikt worden voor het toesturen van noodzakelijke informatie over jouw producten en diensten (Infomail) en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) soortgelijke producten en diensten (Productmail). Daarnaast kun je je ook aanmelden voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en acties van energiedirect.nl en/of (service)partners van energiedirect.nl (Actiemail) en/of nieuws en informatie over uiteenlopende onderwerpen (Nieuwsbrief). Je kunt je voor al deze e-mails afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of in Mijn energiedirect.nl.

Recht van verzet.

Indien je in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kun je gebruik maken van ons afmeldformulier. Energiedirect.nl zal zo snel mogelijk na ontvangst van het formulier het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jij je verzet beëindigen.

Gebruik persoonsgegevens door derden.

Energiedirect.nl laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Gedragscode Slimme Meters.

Om haar diensten goed uit te kunnen voeren, maakt energiedirect.nl gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (Slimme Meters). In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Apps.

Energiedirect.nl biedt een deel van haar dienstverlening aan via apps. Via apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt ook onder deze privacyverklaring. Voor een goede werking van sommige apps wil energiedirect.nl toegang tot gegevens over jouw smartphone of tablet, zoals bijvoorbeeld welk besturingssysteem wordt gebruikt. Bij installatie van de app vraagt energiedirect.nl toestemming en om toestemming voor toegang tot die gegevens die voor de werking van de app noodzakelijk zijn. Energiedirect.nl slaat niets op van je contacten, apps van andere aanbieders of telefoonnummers evenals andere informatie die niet relevant is voor de werking van de app. Tot slot: De melding met betrekking tot de applicaties is voor het onderdeel “Meer energiedirect.nl apps”: wanneer je hiervoor toestemming geeft zal energiedirect.nl je alleen energiedirect.nl-apps voorstellen om te installeren, die je nog niet hebt.

Social media.

Energiedirect.nl gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Energiedirect.nl volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs.

Hierbij spant energiedirect.nl zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Energiedirect.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, energiedirect.nl (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. Energiedirect.nl is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Cookies.

Energiedirect.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone of tablet) of in de sessie van jouw browser staat. Energiedirect.nl plaatst een aantal cookies op jouw randapparatuur (zoals pc, smartphone of tablet) om jouw ervaring online te verbeteren. Zo kan energiedirect.nl eenvoudig inloggen faciliteren, welke pagina’s je bezoekt of welke onderwerpen voor jou van belang zijn en jouw gegevens bijhouden als je een offerte vraagt of een berekening wilt maken.

Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan jouw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor jouw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat je terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat je voor bepaalde webpagina’s extra aandacht hebt.

Als je je bijvoorbeeld registreert bij energiedirect.nl helpt een cookie de webpaginaserver om jouw gegevens op te halen. Dit kan nuttig zijn om het proces van het vastleggen van jouw persoonlijke gegevens zoals klantnummer, verzendadres etc. te vereenvoudigen. Wanneer je onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die je eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald. Zo kun je de functies van onze website die je eerder hebt gekozen gemakkelijk weer gebruiken en staat deze beter op jou ingesteld.

Energiedirect.nl werkt soms met service providers die cookies of webbakens op jouw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop je deze website gebruikt. Deze informatie stelt hen in staat om energiedirect.nl te helpen haar inhoud en reclame specifiek te richten op haar klanten. Energiedirect.nl staat deze bedrijven echter niet toe om enige persoonsgegevens over jou te verzamelen met behulp van deze technologieën.

Bekijk de cookies die we gebruiken in detail.

Onze cookies.

Cookies verwijderen.

Internet Explorer 9, 10 en 11

 1. Klik op 'Extra'.
 2. Klik op het 'Beveiliging' > 'Browsergeschiedenis verwijderen'.
 3. Je kunt nu aangeven welke zaken je wilt verwijderen, waaronder cookies.
 4. Zet een vinkje voor 'Cookies en websitegegevens', als dat vinkje er nog niet staat.
 5. Klik op 'Verwijderen'.

Edge

 1. Klik rechtsboven op pictogram met drie streepjes.
 2. Klik op 'Instellingen' en in het nieuwe menu op Kies wat je wilt wissen.
 3. In het menu 'Browsegegevens wissen' staan standaard enkele opties aangevinkt. Laat het vinkje voor 'Cookies en opgeslagen websitegegevens' staan.
 4. Klik op de hokjes voor de andere aangevinkte opties om de vinkjes te verwijderen.
 5. Klik op 'Wissen'.
 6. De gegevens worden gewist. Klik buiten het instellingenmenu op een leeg plekje om de Instellingen te verlaten.

Firefox

 1. Klik rechtsboven op pictogram met drie streepjes.
 2. Klik op 'Opties'.
 3. In het nieuwe venster wordt het tabblad Privacy geopend, gebeurt dit niet, klik dan op het tabblad 'Privacy'.
 4. Klik nu achter "Firefox zal" op het uitklapmenu en klik op 'Aangepaste instellingen' gebruiken voor geschiedenis.
 5. Er verschijnen nu meer opties. Klik op de knop 'Cookies tonen'.
 6. Om alle cookies te verwijderen klik je op 'Alle verwijderen'.
 7. Klik vervolgens op 'Sluiten' om het venster weer te sluiten.

Chrome

 1. Klik op het pictogram met drie streepjes rechtsboven in.
 2. Klik op 'Meer hulpprogramma’s' > 'Browsergegevens wissen'.
 3. Er opent een nieuw venster. Zet een vinkje voor Cookies en andere site- en plug-ingegevens, als dat vinkje er nog niet staat.
 4. Selecteer achter 'De volgende items verwijderen van' vanaf welk moment de cookies verwijderd moeten worden.
 5. Klik op 'Browsegegevens wissen'.

Safari

 1. Kies in de menubalk voor 'Safari', en klik op 'Voorkeuren'.
 2. Klik op het tabblad 'Privacy'.
 3. Klik achter Cookies en websitegegevens op 'Verwijder alle websitegegevens'.
 4. Er verschijnt een venster met vraag of je zeker weet dat je alle gegevens die door websites zijn opgeslagen wilt verwijderen.
 5. Klik op 'Verwijder nu'.

Energiedirect.nl en andere websites.

Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Energiedirect.nl is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen.

Energiedirect.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Je wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van energiedirect.nl.

Den Bosch, 13 oktober 2016

Vragen.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.