Aan het laden...
Sinds 2002 altijd voordelige energie voor jou.

Privacyverklaring.

Energiedirect.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van haar (ex) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website van energiedirect.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Energiedirect.nl houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Verantwoordelijke gegevensverwerking

Verantwoordelijke persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Energiedirect B.V. Willemsplein 4 te Den Bosch. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Energiedirect haar verschillende verwerkingen aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) gevestigd te Den Haag.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door Energiedirect BV.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten kan energiedirect.nl jouw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals de (service)partners van energiedirect.nl.
 • Wanneer je contact hebt met energiedirect.nl om jouw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via het contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan jou aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als je inlogt op jouw account, je aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media.
 • Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energienota voor derden worden geïnd.
 • De uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck, en accountantscontrole.
 • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media.
 • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
 • Om je te informeren over (nieuwe) producten en diensten door energiedirect.nl en de groepsmaatschappijen van energiedirect.nl, en de (service)partners van energiedirect.nl. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook, videokanalen zoals Youtube en/of zoekmachines zoals Google. Waarbij we rekening proberen te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten en/of op basis van met jouw toestemming vastgelegd gebruik van apps, mobiele websites of slimme meter en voorkeuren voor communicatiekanaal.

Beveiliging en bewaartermijn.

Energiedirect.nl gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt. Zo zorgt energiedirect.nl ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen energiedirect.nl toegang tot jouw gegevens. Energiedirect.nl bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

E-mail.

Jouw e-mailadres kan door energiedirect.nl gebruikt worden voor het toesturen van noodzakelijke informatie over jouw producten en diensten (Infomail) en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) soortgelijke producten en diensten (Productmail). Daarnaast kun je je ook aanmelden voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en acties van energiedirect.nl en/of (service)partners van energiedirect.nl (Actiemail) en/of nieuws en informatie over uiteenlopende onderwerpen (Nieuwsbrief). Je kunt je voor al deze e-mails afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of in Mijn energiedirect.nl.

Recht van verzet.

Indien je in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kun je gebruik maken van ons afmeldformulier. Energiedirect.nl zal zo snel mogelijk na ontvangst van het formulier het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jij je verzet beëindigen.

Gebruik persoonsgegevens door derden.

Energiedirect.nl laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Gedragscode Slimme Meters.

Om haar diensten goed uit te kunnen voeren, maakt energiedirect.nl gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (Slimme Meters). In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Apps.

Energiedirect.nl biedt een deel van haar dienstverlening aan via apps. Via apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt ook onder deze privacyverklaring. Voor een goede werking van sommige apps wil energiedirect.nl toegang tot gegevens over jouw smartphone of tablet, zoals bijvoorbeeld welk besturingssysteem wordt gebruikt. Bij installatie van de app vraagt energiedirect.nl toestemming en om toestemming voor toegang tot die gegevens die voor de werking van de app noodzakelijk zijn. Energiedirect.nl slaat niets op van je contacten, apps van andere aanbieders of telefoonnummers evenals andere informatie die niet relevant is voor de werking van de app. Tot slot: De melding met betrekking tot de applicaties is voor het onderdeel “Meer energiedirect.nl apps”: wanneer je hiervoor toestemming geeft zal energiedirect.nl je alleen energiedirect.nl-apps voorstellen om te installeren, die je nog niet hebt.

Social media.

Energiedirect.nl gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Energiedirect.nl volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs.

Hierbij spant energiedirect.nl zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Energiedirect.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, energiedirect.nl (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. Energiedirect.nl is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Cookies.

Energiedirect.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van jouw browser staat. Energiedirect.nl plaatst een aantal cookies op jouw randapparatuur (zoals, pc, smartphone of tablet) om jouw ervaring online te verbeteren. Zo kan energiedirect.nl eenvoudig inloggen faciliteren, welke pagina’s je bezoekt of welke onderwerpen voor jou van belang zijn en jouw gegevens bijhouden als je een offerte vraagt of een berekening wilt maken.

Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan jouw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor jouw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat je terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat je voor bepaalde webpagina’s extra aandacht hebt.

Als je je bijvoorbeeld registreert bij energiedirect.nl helpt een cookie de webpaginaserver om jouw gegevens op te halen. Dit kan nuttig zijn om het proces van het vastleggen van jouw persoonlijke gegevens zoals klantnummer, verzendadres etc. vereenvoudigen. Wanneer je onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die je eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald. Zo kun je de functies van onze website die je eerder hebt gekozen, gemakkelijk weer gebruiken en staat deze beter op jou ingesteld.

Energiedirect.nl werkt soms met service providers die cookies of webbakens op jouw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop je deze website gebruikt. Deze informatie stelt hen in staat om energiedirect.nl te helpen haar inhoud en reclame specifiek te richten op haar klanten. Energiedirect.nl staat deze bedrijven echter niet toe om enige persoonsgegevens over jou te verzamelen met behulp van deze technologieën.

Bekijk de cookies die we gebruiken in detail.

Onze cookies
Naam cookie Cookie Bewaartermijn Doel Categorie
Adobe Analytics e_ecmp 14 dagen Informatie verzamelen over het gebruik van onze website. Deze informatie gebruiken we om rapporten op te stellen en de website te verbeteren. Lees meer op de website van Adobe. Noodzakelijk
e_ref 14 dagen
s_aidex Sessie
s_cc Sessie
s_cstack 5 jaar
s_fid 5 jaar
s_frms Sessie
s_frmsl Sessie
s_icmp Sessie
s_nr 30 dagen
s_prev_channel Sessie
s_sid Sessie
s_sq Sessie
s_vi 2 jaar
s_vs 30 minuten
s_aidex Sessie CookieID wordt opgeslagen bij inloggen om persoonlijke en relevante boodschappen te kunnen aanbieden Relevant
_svlet Sessie
_svtri 2 jaar
_svvt_120 100 dagen
svDebugEnv Sessie
Dynamic Tag Manager adblock 30 dagen Deze cookies gebruiken wij om na te gaan welk type van advertenties getoond mogen worden. Noodzakelijk
_sdsat_allowAudienceManager Sessie
cookieconsent Sessie
_stCookieTest Sessie
AAM demdex 180 dagen Deze cookies gebruiken wij voor het personaliseren van je ervaringen. Meer info: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/whitepapers/cookies/cookies_am.html Beste ervaring
dexoo
dextp
_dp
DPM
DexLifeCycle 2 jaar
DST 2 jaar
DSTJS 2 jaar
nexac
DLC
AAM_has_synced Sessie
partner 180 dagen
aam_sitecore 30 dagen
aam_uuid 30 dagen
SiteCore SC_Analytics 10 jaar Informatie bijhouden over het gebruik van onze website. Noodzakelijk
DoubleClick DSID 2 jaar Om bij te houden welke advertenties je al heeft gezien en zo te voorkomen dat je steeds dezelfde ziet. Om bij te houden voor de afrekening met de adverteerder hoeveel er door bezoekers is geklikt op een advertentie. Om bij te houden voor de afrekening met de adverteerder hoeveel bestellingen er zijn via de advertentie. Lees meer op de website van Google. Beste ervaring
IDE 2 jaar
_gads 2 jaar
id 2 jaar
SID 2 jaar
Daisycon PHPSESSID 100 dagen Uniekheid bezoeker garanderen en meten of vanuit de klik binnen de sessie een Transactie wordt gegenereerd bij de Adverteerder. Beste ervaring
pdc 100 dagen
ci_ 100 dagen Meten of er vanuit de klik een Transactie wordt gegenereerd bij de Adverteerder
ci_{program_ID}
ca_{program_ID}
si_{program_ID}
__cfduid 5 jaar Deze cookie gebruikt de Cloudflare service om veilige webtraffic te identificeren.
Zanox zttpvc 90 dagen Records specific time of ad display Beste ervaring
ztvc
zptpvc 90 dagen
zpvc
ztcc 90 dagen Records specific time of click on an ad
zcc 90 dagen
Visual Website Optimizer _vis_opt_exp_EXPERIMENTID_combi 100 dagen Deze cookies gebruiken wij om verschillende varianten van pagina's te testen, zodat we weten welke het beste aansluit bij de voorkeuren van de bezoekers van de website. Meer informatie: http://visualwebsiteoptimizer.com/privacypolicy.Php Relevant
_vis_opt_exp_EXPERIMENTID_exclude 100 dagen
_vis_opt_exp_EXPERIMENTID_goal 100 dagen
_vis_opt_exp_EXPERIMENTID_split 100 dagen
_vis_opt_s 100 dagen
_vis_opt_test_cookie Sessie
_vwo_uuid 1 jaar
Facebook datr 2 jaar Deze cookies maken het mogelijk dat je onze informatiedeelt met anderen via Facebook. Deze scripts worden gebruikt voor advertentiedoeleinden. Beste ervaring
facebook connect (script)
facebook custom audience (script)
Twitter guest_id 2 jaar Deze cookies maken het mogelijk dat je onze informatiedeelt met anderen via twitter. Beste ervaring
Chat ASP.NET_SessionId session Met deze cookies kun je gebruik maken van de chatmogelijkheid op onze websites. Noodzakelijk
Youtube.com YSC session Deze cookies maken het mogelijk dat je youtube filmpjes kan bekijken op onze website. Deze cookies bevatten anomnieme informatie om het gedrag van Youtube gebruikers te meten. Meer informatie: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ Beste ervaring
VISITOR_INFO1_LIVE 8 maanden
PREF 2 jaar
GEUP 2 jaar
Hotjar _hjUserId 1 jaar Deze cookies gebruiken wij om anonieme informatie van het bezoek van de website te analyseren om deze te kunnen optimaliseren. Meer informatie: https://www.hotjar.com/privacy Noodzakelijk
_hjIncludedInSample session
Sanoma Analytics SanomaWeb 90 dagen Verzamelen van anonieme informatie die wordt gebruikt om de waarde te bepalen van Sanoma als advertentiepartner. Het wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het type bezoekers op de website met als doel de website en advertenties beter af te stemmen op de behoefte van haar bezoekers. Beste ervaring
sanoma.fi 365 dagen
SanomaWebSession session

Cookies verwijderen.

Internet Explorer 9, 10 en 11

 1. Klik op 'Extra'.
 2. Klik op het 'Beveiliging' > 'Browsergeschiedenis verwijderen'.
 3. Je kunt nu aangeven welke zaken je wilt verwijderen, waaronder cookies.
 4. Zet een vinkje voor 'Cookies en websitegegevens', als dat vinkje er nog niet staat.
 5. 5. Klik op 'Verwijderen'.

Edge

 1. Klik rechtsboven op pictogram met drie streepjes.
 2. Klik op 'Instellingen' en in het nieuwe menu op Kies wat je wilt wissen.
 3. In het menu 'Browsegegevens wissen' staan standaard enkele opties aangevinkt. Laat het vinkje voor 'Cookies en opgeslagen websitegegevens' staan.
 4. Klik op de hokjes voor de andere aangevinkte opties om de vinkjes te verwijderen.
 5. Klik op 'Wissen'.
 6. De gegevens worden gewist. Klik buiten het instellingenmenu op een leeg plekje om de Instellingen te verlaten.

Firefox

 1. Klik rechtsboven op pictogram met drie streepjes.
 2. Klik op 'Opties'.
 3. In het nieuwe venster wordt het tabblad Privacy geopend, gebeurt dit niet, klik dan op het tabblad 'Privacy'.
 4. Klik nu achter "Firefox zal" op het uitklapmenu en klik op 'Aangepaste instellingen' gebruiken voor geschiedenis.
 5. Er verschijnen nu meer opties. Klik op de knop 'Cookies tonen'.
 6. Om alle cookies te verwijderen klik je op 'Alle verwijderen'.
 7. Klik vervolgens op 'Sluiten' om het venster weer te sluiten.

Chrome

 1. Klik op het pictogram met drie streepjes rechtsboven in.
 2. Klik op 'Meer hulpprogramma’s' > 'Browsergegevens wissen'.
 3. Er opent een nieuw venster. Zet een vinkje voor Cookies en andere site- en plug-ingegevens, als dat vinkje er nog niet staat.
 4. Selecteer achter 'De volgende items verwijderen van' vanaf welk moment de cookies verwijderd moeten worden.
 5. Klik op 'Browsegegevens wissen'.

Safari

 1. Kies in de menubalk voor 'Safari', en klik op 'Voorkeuren'.
 2. Klik op het tabblad 'Privacy'.
 3. Klik achter Cookies en websitegegevens op 'Verwijder alle websitegegevens'.
 4. Er verschijnt een venster met vraag of je zeker weet dat je alle gegevens die door websites zijn opgeslagen wilt verwijderen.
 5. Klik op 'Verwijder nu'.

Energiedirect.nl en andere websites.

Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Energiedirect.nl is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen.

Energiedirect.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Je wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van energiedirect.nl.

Den Bosch, 13 oktober 2016

Vragen.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.