Incassoproces en hulp bij betalen.

Natuurlijk staat er niet meteen een deurwaarder bij je op de stoep als je een keer vergeet te betalen. Betaal je te laat of kun je niet betalen? Wij leggen uit hoe ons incassoproces werkt en wat je kunt doen als betalen even niet lukt.

Incassoproces.

Hieronder lees je precies wat we doen als je een factuur niet betaalt.

Stap Betalingstermijn Extra kosten
1. Je ontvangt een factuur (termijnfactuur, jaarrekening of eindrekening) 14 dagen -
2. Je ontvangt een herinnering 14 dagen -
3. Je ontvangt een aanmaning 7 dagen De kosten voor stap 3 en 4 zijn maximaal €40 per factuur (conform Wet Incassokosten)
4. Je ontvangt de laatste betaalmogelijkheid 5 dagen De kosten voor stap 3 en 4 zijn maximaal €40 per factuur (conform Wet Incassokosten)
5. We ontbinden het contract* - Mogelijke afsluitkosten
6. Je ontvangt de eindrekening (exclusief alle openstaande facturen) 14 dagen -
7. We dragen onze vordering over aan een externe incassopartij - Mogelijk extra incassokosten en/of gerechtelijke kosten

* Behalve als je kunt aantonen dat er een ernstig gezondheidsrisico is of dat je bent aangemeld voor schuldhulpverlening. Bel hiervoor met onze klantenservice.

Als betalen even niet lukt.

Heb je hulp nodig bij het betalen van je energiefacturen of heb je problematische schulden? Dan adviseren we je contact op te nemen met een schuldhulpverlenende instantie. Je gemeente kan je hiermee helpen.

Wil je dat wij je aanmelden bij de gemeente, vul dan het SHV antwoordformulier in. E-mail het formulier naar aanvraag.schuldhulp@energiedirect.nl of stuur het per post naar het adres dat op het formulier staat. Je kunt op het formulier maar één optie aankruisen. Bij meerdere aangekruiste opties kunnen we het formulier niet in behandeling nemen.

Deze websites geven meer informatie over (het voorkomen van) financiële problemen: