Aan het laden...
Sinds 2002 altijd voordelige energie voor jou.

Inzicht in mijn verbruik

Als u inzicht heeft in uw verbruik, kunt u bewuster omgaan met energie. Daardoor bespaart u op uw energiekosten én bent u goed bezig voor het milieu.

Vraag en antwoord

Hoe verrekenen jullie de stroom die ik teruglever?

Op uw jaarrekening verrekenen we de stroom die u heeft teruggeleverd met de stroom die u heeft verbruikt. We gebruiken daarvoor het tarief dat u betaalt voor uw verbruik. 

Heeft u dubbeltarief? Dan verrekenen we de stroom die u teruglevert eerst met uw verbruik op de meter voor normaaltarief. Levert u meer stroom terug dan u op de meter voor normaaltarief heeft verbruikt, dan verrekenen we het restant met uw verbruik op de meter voor daltarief.
 
Wekt u meer stroom op dan u verbruikt, dan krijgt u daarvoor een terugleververgoeding van € 0,06 per Kw/H. Dit tarief kan wijzigen door marktontwikkelingen.

Hoe wordt mijn verwachte stroom- en gasverbruik berekend?

Uw verwachte stroom- en gasverbruik is gebaseerd op uw verbruik tijdens het afgelopen jaar. Ook houden we rekening met de gemiddelde temperaturen van de laatste 20 jaar. 

Als u net klant bent geworden, bepalen we uw verbruik op basis van het eerdere verbruik van uw woning.

Wat is een Verbruiksoverzicht?

Met het Verbruiksoverzicht vergelijkt u eenvoudig uw huidige verbruik met uw verbruik van voorgaande jaren én het landelijk gemiddelde.

Heeft u een slimme meter die regelmatig uitgelezen wordt, dan ontvangt u elke 2 maanden een Verbruiksoverzicht per e-mail of per post als uw e-mailadres bij ons niet bekend is. U ontvangt uw eerste overzicht ongeveer 2 maanden na het activeren van uw slimme meter.

In het Verbruiksoverzicht ziet u uw verbruik van de afgelopen 2 maanden. Had u in dezelfde 2 maanden van voorgaande jaren al een slimme meter? Dan ziet u in de kolommen naast uw huidige verbruik ook uw eerdere verbruik in dezelfde periode. Anders zijn deze kolommen nog leeg.

Heeft u een traditionele meter, dan ontvangt u eenmaal per jaar een Verbruiksoverzicht als bijlage bij uw jaarrekening. Wanneer uw verbruik binnen een bepaalde (meet)periode erg laag is, ontvangt u hiervoor geen Verbruiksoverzicht.

De kosten die worden weergegeven op het Verbruiksoverzicht zijn inclusief opslag duurzame energie, energiebelasting en btw. Ze zijn berekend op basis van een gemiddeld tarief. Uw persoonlijke tarieven vindt u in Mijn energiedirect.nl.

Wilt u geen Verbruiksoverzicht meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

Wat is terugleveren?

Terugleveren betekent dat u zelf stroom levert aan het elektriciteitsnet. De stroom die u opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen, verbruikt u als eerste in uw eigen huis. Soms wekt u meer energie op dan u verbruikt. De overtollige stroom gaat dan via de elektriciteitsmeter naar het openbare elektriciteitsnet. 

U komt in aanmerking voor een terugleververgoeding als u:

  • uw terugleverinstallatie hebt geregistreerd bij de netbeheerder
  • energie teruglevert aan het elektriciteitsnet
  • stroom van ons afneemt
  • een geschikte elektriciteitsmeter heeft
  • een kleinverbruiksaansluiting heeft (waarde: maximaal 3 x 80 A)

De stroom die u teruglevert, verrekenen we met uw verbruik.

Lees hier meer over terugleveren. Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar teruglevering@energiedirect.nl.

Kan ik mijn verbruik inzien?

Dat kan op twee manieren:

1. Als u een slimme meter heeft, ontvangt u elke 2 maanden een Verbruiksoverzicht. In dit overzicht staat uw verbruik. Heeft u langer dan een jaar een slimme meter? Dan wordt uw verbruik ook vergeleken met voorgaande jaren en het landelijk gemiddelde.

Wanneer krijg ik een slimme meter?

2. Als u langer dan 1 jaar klant bij ons bent, ziet u uw verbruik van vorig jaar op uw jaarrekening.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag aan ons.