Aan het laden...
Sinds 2002 altijd voordelige energie voor jou.

Inzicht in mijn verbruik

Als u inzicht heeft in uw verbruik, kunt u bewuster omgaan met energie. Daardoor bespaart u op uw energiekosten én bent u goed bezig voor het milieu.

Vraag en antwoord

Hoe verrekenen jullie de stroom die ik teruglever?

Op uw jaarrekening verrekenen we de stroom die u heeft teruggeleverd met de stroom die u heeft verbruikt. We gebruiken daarvoor het tarief dat u betaalt voor uw verbruik. 

Heeft u dubbeltarief? Dan verrekenen we de stroom die u teruglevert eerst met uw verbruik op de meter voor normaaltarief. Levert u meer stroom terug dan u op de meter voor normaaltarief heeft verbruikt, dan verrekenen we het restant met uw verbruik op de meter voor daltarief.
 
Wekt u meer stroom op dan u verbruikt, dan krijgt u daarvoor een terugleververgoeding van € 0,06 per Kw/H. Dit tarief kan wijzigen door marktontwikkelingen.

Hoe wordt mijn verwachte stroom- en gasverbruik berekend?

Uw verwachte stroom- en gasverbruik is gebaseerd op uw verbruik tijdens het afgelopen jaar. Ook houden we rekening met de gemiddelde temperaturen van de laatste 20 jaar. 

Als u net klant bent geworden, bepalen we uw verbruik op basis van het eerdere verbruik van uw woning.

Wat is een Verbruiksoverzicht?

Met het Verbruiksoverzicht vergelijkt u eenvoudig uw huidige verbruik met uw verbruik van voorgaande jaren én het landelijk gemiddelde.

Heeft u een slimme meter die regelmatig uitgelezen wordt, dan ontvangt u elke 2 maanden een Verbruiksoverzicht per e-mail of per post als uw e-mailadres bij ons niet bekend is. U ontvangt uw eerste overzicht ongeveer 2 maanden na het activeren van uw slimme meter.

In het Verbruiksoverzicht ziet u uw verbruik van de afgelopen 2 maanden. Had u in dezelfde 2 maanden van voorgaande jaren al een slimme meter? Dan ziet u in de kolommen naast uw huidige verbruik ook uw eerdere verbruik in dezelfde periode. Anders zijn deze kolommen nog leeg.

Heeft u een traditionele meter, dan ontvangt u eenmaal per jaar een Verbruiksoverzicht als bijlage bij uw jaarrekening. Wanneer uw verbruik binnen een bepaalde (meet)periode erg laag is, ontvangt u hiervoor geen Verbruiksoverzicht.

De kosten die worden weergegeven op het Verbruiksoverzicht zijn inclusief opslag duurzame energie, energiebelasting en btw.

Wilt u geen Verbruiksoverzicht meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

Wat is terugleveren?

Terugleveren betekent dat u zelf stroom levert aan het elektriciteitsnet. De stroom die u opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen, verbruikt u als eerste in uw eigen huis. Soms wekt u meer energie op dan u verbruikt. De overtollige stroom gaat dan via de elektriciteitsmeter naar het openbare elektriciteitsnet. 

U komt in aanmerking voor een terugleververgoeding als u:

  • uw terugleverinstallatie hebt geregistreerd uw terugleverinstallatie hebt geregistreerd bij de netbeheerder
  • energie teruglevert aan het elektriciteitsnet
  • stroom van ons afneemt
  • een geschikte elektriciteitsmeter heeft
  • een kleinverbruiksaansluiting heeft (waarde: maximaal 3 x 80 A)

De stroom die u teruglevert, verrekenen we met uw verbruik.

Lees hier meer over terugleveren. Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar teruglevering@energiedirect.nl.

Kan ik mijn verbruik inzien?

Dat kan op twee manieren:

1. Als u een slimme meter heeft, ontvangt u elke 2 maanden een Verbruiksoverzicht. In dit overzicht staat uw verbruik. Heeft u langer dan een jaar een slimme meter? Dan wordt uw verbruik ook vergeleken met voorgaande jaren en het landelijk gemiddelde.

Wanneer krijg ik een slimme meter?

2. Als u langer dan 1 jaar klant bij ons bent, ziet u uw verbruik van vorig jaar op uw jaarrekening.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag aan ons.