De hoogte van de energiebelasting wordt bepaald door de overheid en is voor elke energieleverancier hetzelfde. Wel zo fijn, want zo wordt het nóg makkelijker om voor een voordelige leverancier als energiedirect.nl te kiezen.

Wat is energiebelasting?

De naam zegt het eigenlijk al. Energiebelasting is een belasting die je betaalt over het verbruik van je gas en energie. De hoogte van de belasting wordt door de overheid vastgesteld en is afhankelijk van de hoogte van je energieverbruik. Energiebelasting is een methode om ons te stimuleren duurzamer te worden en te besparen op energie. Energie reguleren dus. En daarom wordt energiebelasting ook wel 'regulerende energiebelasting' (REB) genoemd. De energiebelasting is bij elke energieleverancier hetzelfde.

illustratie energiebelasting

Energiebelasting als onderdeel van je energierekening.

Op je energierekening staan niet alleen bedragen per m3 gas en per kWh stroom, maar ook de bijdrage voor de netbeheerder en energiebelasting en toeslagen. Hoeveel je betaalt is afhankelijk van hoeveel energie je verbruikt. Hoe minder energie, hoe minder je betaalt. Energiebelasting betaal je elk jaar via je energierekening aan ons. Wij zorgen er vervolgens voor dat dit wordt afgedragen aan de overheid. Op je rekening vind je ook een bedrag dat je betaalt voor opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Dit is de belasting die wordt gebruikt door de overheid om de productie van duurzame energie te stimuleren. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de energiebelasting helder op je online energierekening staat.
Illustratie hoogte energiebelasting

De hoogte van de energiebelasting.

De hoogte van je energiebelasting wordt aan de hand van je verbruik bepaald. Hoe hoger het energieverbruik van je huishouden is, hoe meer energiebelasting je moet betalen. Hier worden door de overheid ieder jaar nieuwe prijsafspraken over gemaakt. En daarmee veranderen dan ook de energieprijzen. Per 1 januari 2019 heeft er een verschuiving plaatsgevonden ten opzichte van de energiebelasting 2018. De belasting op stroom is gedaald en de belasting op gas is gestegen. Ook in 2020 zet deze trend voort. De overheid doet dit om besparing op gas te stimuleren. Eén ding heb je zelf in de hand: hoe duurzamer je bent, hoe minder energiebelasting je betaalt.
Illustratie energiebelasting

Waarom betaal je energiebelasting?

We verbruiken vandaag de dag meer energie dan we hebben. Als we dit blijven doen, raken fossiele brandstoffen als gas en steenkool op. Ook wordt het warmer op de aarde, omdat energiecentrales meer gassen uitstoten. Dit is schadelijk voor het milieu. Daarom heft de overheid energiebelasting. Zo hoopt de overheid investeringen in duurzame energie te stimuleren. En maken we met elkaar de wereld een stukje beter. Wij betalen met elkaar dus energiebelasting aan de overheid. Omgekeerd geeft de overheid ook geld aan ons. Energiebedrijven die groene stroom leveren krijgen namelijk subsidies. Dat maakt het voor ons makkelijker om groene stroom te gaan maken, wat weer beter is voor het milieu. En zo is het cirkeltje weer rond. Fijn idee toch?

Hoe verandert de energiebelasting in 2020?

Op 1 januari 2020 verandert de energiebelasting. Net als in 2019 vindt er een verschuiving plaats: de belasting op stroom daalt en de belasting op gas stijgt in 2020. De overheid doet dit om besparing op gas te stimuleren. Toch daalt de energierekening voor de meeste huishoudens in Nederland. Dit omdat je in 2020 een hogere teruggave van energiebelasting krijgt. Heb je een gemiddeld energieverbruik in 2020, dan ga je minder energiebelasting betalen dan in 2019. Dat scheelt.

Illustratie vermindering energiebelasting

Minder energiebelasting betalen in 2020? Zo doe je dat.

De overheid heeft een aantal voorwaarden opgesteld waar je aan moet voldoen om geen energiebelasting te hoeven betalen. Bijvoorbeeld als je zelf stroom opwekt met duurzame energiebronnen. Als je zonnepanelen hebt en de opgewekte stroom zelf gebruikt, betaal je daarover geen belasting. Het gezegde ‘steek de hand in eigen boezem’ gaat hier dus echt op. Je eigen keuzes merk je direct in je eigen portemonnee.

Teruggave energiebelasting. Zo zit dat.

De overheid stimuleert om duurzamer om te gaan met stroom en gas. De energiebelasting is daar een prikkel voor. Maar toch, hoe zuinig je ook bent, een bepaalde hoeveelheid stroom en gas heb je nu eenmaal nodig om te kunnen leven. Voor dit verbruik betaal je geen energiebelasting, voor dit deel krijg je een bedrag terug.

Vermindering energiebelasting in 2019 en 2020.

Het deel belasting dat je terugkrijgt heet ‘vermindering energiebelasting’. Ook bekend als teruggaaf energiebelasting of heffingskorting. Deze korting is een vast bedrag voor ieder huishouden en wordt per jaar verrekend op je eindrekening. Op de vermindering energiebelasting 2019 is door de overheid bezuinigd. Alle Nederlanders kregen vanaf 1 januari 2019 minder korting op energie. Voor veel huishoudens zorgde dit voor een stijging van de energierekening.

Meer korting op energie in 2020.

Per 1 januari 2020 wordt de vermindering energiebelasting verhoogd. En dus krijgt iedereen in 2020 meer korting op energie. Goed nieuws dus. Benieuwd wat dit voor jouw energierekening kan betekenen?

illustratie energie vergelijken energiedirect.nl

Ook handig om te weten over energiebelasting.

Nog vragen of op zoek naar meer info over energiebelasting? Hieronder vind je antwoorden waar we onze klanten vaak mee helpen.

`