Energiebelasting uitgelegd.

Da's handig.

Wat is energiebelasting?

De naam zegt het eigenlijk al. Energiebelasting is een belasting die je betaalt over het verbruik van je gas en energie. De hoogte van de belasting wordt door de overheid vastgesteld en is afhankelijk van de hoogte van je energieverbruik. Energiebelasting is een methode om ons te stimuleren duurzamer te worden en te besparen op energie. Energie reguleren dus. En daarom wordt energiebelasting ook wel 'regulerende energiebelasting' (REB) genoemd. De energiebelasting is bij elke energieleverancier hetzelfde.

Energiebelasting als onderdeel van je energierekening.

Op je energierekening staan niet alleen bedragen per m3 gas en per kWh stroom, maar ook de kosten van de netbeheerder en belasting en toeslagen. Hoeveel je betaalt is afhankelijk van hoeveel energie je verbruikt. Hoe minder energie, hoe minder je betaalt. Energiebelasting betaal je elk jaar via je energierekening aan ons. Wij zorgen er vervolgens voor dat dit wordt afgedragen aan de overheid. Op je rekening vind je ook een bedrag dat je betaalt voor opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Dit is de belasting die wordt gebruikt door de overheid om de productie van duurzame energie te stimuleren. De ODE is per 1 januari 2023 opgenomen in de energiebelasting. Voor 2023 geldt daarom een nultarief voor de ODE. Per 1 januari 2024 verdwijnt de ODE helemaal. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de energiebelasting helder op je online energierekening staat.

De hoogte van de energiebelasting.

De hoogte van je energiebelasting wordt aan de hand van je verbruik bepaald. Hoe hoger het energieverbruik van je huishouden is, hoe meer energiebelasting je moet betalen. Hier worden door de overheid ieder jaar nieuwe prijsafspraken over gemaakt. En daarmee veranderen dan ook de energieprijzen. Per 1 januari 2022 heeft er een verschuiving plaatsgevonden ten opzichte van de energiebelasting 2021. De belasting op stroom is gedaald en de belasting op gas is gestegen. De overheid doet dit om besparing op gas te stimuleren. Eén ding heb je zelf in de hand: hoe duurzamer je bent, hoe minder energiebelasting je betaalt.

Waarom betaal je energiebelasting?

We verbruiken vandaag de dag meer energie dan we hebben. Als we dit blijven doen, raken fossiele brandstoffen als gas en steenkool op. Ook wordt het warmer op de aarde, omdat energiecentrales meer gassen uitstoten. Dit is schadelijk voor het milieu. Daarom heft de overheid energiebelasting. Zo hoopt de overheid investeringen in duurzame energie te stimuleren. En maken we met elkaar de wereld een stukje beter. 

Vermindering energiebelasting. Zo zit dat.

De overheid stimuleert om duurzamer om te gaan met stroom en gas. De energiebelasting is daar een prikkel voor. Maar toch, hoe zuinig je ook bent, een bepaalde hoeveelheid stroom en gas heb je nu eenmaal nodig om te kunnen leven. Daarom is er de Vermindering energiebelasting. Vroeger stond dit bekend onder de naam ‘heffingskorting’. Je hebt recht op de Vermindering energiebelasting als het object waar elektriciteit wordt geleverd een onroerende zaak met een zogenaamde verblijfsfunctie is. Denk bij een verblijfsfunctie aan woningen, kantoorpanden en fabrieken. Een adres zonder verblijfsfunctie is bijvoorbeeld een garagebox, volkstuintje of informatieborden.

Minder energiebelasting betalen?

Zo doe je dat.

De overheid heeft een aantal voorwaarden opgesteld waar je aan moet voldoen om geen energiebelasting te hoeven betalen. Bijvoorbeeld als je zelf stroom opwekt met duurzame energiebronnen. Als je zonnepanelen hebt en de opgewekte stroom zelf gebruikt, betaal je daarover geen belasting. Het gezegde ‘steek de hand in eigen boezem’ gaat hier dus echt op. Je eigen keuzes merk je direct in je eigen portemonnee.

Voordelige energieprijzen

De hoogte van de energiebelasting wordt bepaald door de overheid en is voor elke energieleverancier hetzelfde. Wel zo fijn, want zo wordt het nóg makkelijker om voor een voordelige leverancier als energiedirect.nl te kiezen.

Ook handig om te weten over energiebelasting.

Nog vragen of op zoek naar meer info over energiebelasting? Hieronder vind je antwoorden waar we onze klanten vaak mee helpen.


Energiebelasting is een belasting die je betaalt over het verbruik van je gas en energie. De hoogte van de belasting wordt door de overheid vastgesteld en is afhankelijk van de hoogte van je energieverbruik. Energiebelasting is een methode om ons te stimuleren duurzamer te worden en te besparen op energie.  

Omdat iedereen bij ons zijn energiezaken eenvoudig online regelt, kunnen wij onze energieprijzen relatief laag houden. En daar profiteer jij dan weer van.

De overheid stimuleert om duurzamer om te gaan met stroom en gas. De energiebelasting is daar een prikkel voor. Maar toch, hoe zuinig je ook bent, een bepaalde hoeveelheid stroom en gas heb je nu eenmaal nodig omdat het een eerste levensbehoefte is. Daarom krijgt iedereen in Nederland van de overheid korting op de energie. Dat heet vermindering energiebelasting, ook wel bekend als heffingskorting.

Als je een energiecontract bij ons afsluit, dan vragen we of je adres een woon- of werkadres is. Dat doen we om te bepalen of je adres een verblijfsfunctie heeft. In dat geval heb je namelijk recht op vermindering energiebelasting.

Een adres met verblijfsfunctie is een adres waar mensen kunnen verblijven. Denk aan een woning, kantoor of fabriek.
Voorbeelden van adressen zonder verblijfsfunctie zijn een volkstuin of garagebox.

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie, ook wel ODE genoemd, is de belasting die wordt gebruikt door de overheid om de productie van duurzame energie te stimuleren. Je betaalt dit bedrag via je energierekening aan je energieleverancier. Die draagt het vervolgens af aan de overheid. De ODE is per 1 januari 2023 opgenomen in de energiebelasting. Voor 2023 geldt daarom een nultarief voor de ODE. Per 1 januari 2024 verdwijnt de ODE helemaal.

We verbruiken vandaag de dag meer energie dan we opwekken. Als we dit blijven doen, raken fossiele brandstoffen als gas en steenkool op. Ook wordt het warmer op de aarde, omdat energiecentrales meer gassen uitstoten. Dit is schadelijk voor het milieu. Daarom heft de overheid energiebelasting. Zo hoopt de overheid investeringen in duurzame energie te stimuleren. En maken we met elkaar de wereld een stukje beter.