Bij energiedirect.nl vind je online antwoord op je vraag. Heb je liever telefonisch contact? Bel ons op 073-850-18-20. We zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur.

De hoogte van de energiebelasting wordt bepaald door de overheid en is voor elke energieleverancier hetzelfde. Wel zo fijn, want zo wordt het nóg makkelijker om voor een voordelige leverancier als energiedirect.nl te kiezen.

Wat is energiebelasting?

illustratie energiebelasting

Energiebelasting als onderdeel van je energierekening.

Op je energierekening staan niet alleen bedragen per m3 gas en per kWh stroom, maar ook de bijdrage voor de netbeheerder en energiebelasting en toeslagen. Hoeveel je betaalt is afhankelijk van hoeveel energie je verbruikt. Hoe minder energie, hoe minder je betaalt. Energiebelasting betaal je elk jaar via je energierekening aan ons. Wij zorgen er vervolgens voor dat dit wordt afgedragen aan de overheid. Op je rekening vind je ook een bedrag dat je betaalt voor opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Dit is de belasting die wordt gebruikt door de overheid om de productie van duurzame energie te stimuleren. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de energiebelasting helder op je online energierekening staat.
Illustratie hoogte energiebelasting

De hoogte van de energiebelasting.

De hoogte van je energiebelasting wordt aan de hand van je verbruik bepaald. Hoe hoger het energieverbruik van je huishouden is, hoe meer energiebelasting je moet betalen. Hier worden door de overheid ieder jaar nieuwe prijsafspraken over gemaakt. En daarmee veranderen dan ook de energieprijzen. Per 1 januari 2022 heeft er een verschuiving plaatsgevonden ten opzichte van de energiebelasting 2021. De belasting op stroom is gedaald en de belasting op gas is gestegen. De overheid doet dit om besparing op gas te stimuleren. Eén ding heb je zelf in de hand: hoe duurzamer je bent, hoe minder energiebelasting je betaalt.
Illustratie energiebelasting

Waarom betaal je energiebelasting?

We verbruiken vandaag de dag meer energie dan we hebben. Als we dit blijven doen, raken fossiele brandstoffen als gas en steenkool op. Ook wordt het warmer op de aarde, omdat energiecentrales meer gassen uitstoten. Dit is schadelijk voor het milieu. Daarom heft de overheid energiebelasting. Zo hoopt de overheid investeringen in duurzame energie te stimuleren. En maken we met elkaar de wereld een stukje beter. Wij betalen met elkaar dus energiebelasting aan de overheid. Omgekeerd geeft de overheid ook geld aan ons. Energiebedrijven die groene stroom leveren krijgen namelijk subsidies. Dat maakt het voor ons makkelijker om groene stroom te gaan maken, wat weer beter is voor het milieu. En zo is het cirkeltje weer rond. Fijn idee toch?

Teruggave energiebelasting. Zo zit dat.

Illustratie vermindering energiebelasting

Minder energiebelasting betalen in 2020? Zo doe je dat.

De overheid heeft een aantal voorwaarden opgesteld waar je aan moet voldoen om geen energiebelasting te hoeven betalen. Bijvoorbeeld als je zelf stroom opwekt met duurzame energiebronnen. Als je zonnepanelen hebt en de opgewekte stroom zelf gebruikt, betaal je daarover geen belasting. Het gezegde ‘steek de hand in eigen boezem’ gaat hier dus echt op. Je eigen keuzes merk je direct in je eigen portemonnee.

Ook handig om te weten over energiebelasting.